Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad

14. märtsil anti Kirjanike Maja musta laega saalis üle Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad. Põhižürii koosseisus Made Luiga (esimees), Leo Luks, Maia Tammjärv, Mihkel Kaevats ja Berit Petolai valis aastaauhinna laureaatideks PROOSA Mait Vaik “Simulatsioon” (Puiestee) LUULE Hasso Krull “Ava” (Kaksikhammas) Ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus Hasso Krull (esimees), Malle Talvet ja Lauri Eesmaa […]