Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon (EKLTS) on loodud 5. aprillil 2012 Tallinnas ja ühendab Eesti kirjandustõlkijaid.

Tõlkijate sektsiooni tegevuse eesmärgid on:

* edendada eesti tõlkekultuuri
* tõsta kirjandustõlkijate kutsemeisterlikkust
* väärtustada kirjandustõlkija tööd ühiskonnas
* kaitsta kirjandustõlkijate kutsehuvisid
* arendada kirjandustõlkijate koostööd nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil

Liikmestaatus

Eesti Kirjanike Liidu liikmetest tõlkijad saavad sektsiooni liikmeks sooviavalduse alusel. Samuti saavad sooviavalduse alusel sektsiooni liikmeks astuda Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlkepreemia laureaadid. Teistel tõlkijate sektsiooniga liituda soovijatel tuleb esitada sektsiooni juhatusele kirjalik allkirjaga varustatud avaldus, millele on lisatud ilmunud tõlketeoste loetelu (vähemalt kuus raamatuna ilmunud ilukirjandus- või teadustõlget) ja kaks soovituskirja (soovitavalt vähemalt üks toimetajalt, kellega ta on koostööd teinud). Liikmekandidaadi vastuvõtmise otsustab tõlkijate sektsiooni juhatus lihthäälteenamusega.

Mudelleping

EKLTS soovitab kasutada tõlkija ja kirjastuse koostöös mudellepingut.