Liikmete ala

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni põhikiri

Teemaseminarid

Tsitaatide tõlkimisest, I (25.05.2012)
Tsitaatide tõlkimisest, II (25.05.2012)
Nimede tõlkimisest, I (15.06.2012)
Nimede tõlkimisest, II (15.06.2012)
Tõlkija ja toimetaja, I (1.10.2012)
Tõlkija ja toimetaja, II (1.10.2012)
Tõlkija ja toimetaja, III (1.10.2012)
Tõlkija ja toimetaja, IV (1.10.2012)
Tartu seminar, sissejuhatus (23.02.2013)
Tartu seminar, Jaak Rähesoo (23.02.2013)
Tartu seminar, Kersti Unt (23.02.2013)
Kõnekeelest (Olavi Teppan, 22.03.2013)
Kõnekeelest (Heli Allik, 22.03.2013)
Prantsuse kirjanduse tõlkimisest eesti keelde (Antoine Chalvin, 10.05.2013)
Vello Salo Piibli tõlkimisest (30.09.2013)
Kalle Kasemaa (15.11.2013)
Martti Kalda (15.11.2013)
Mihkel Mõisnik (6.12.2013)
Veronika Einberg (6.12.2013)
Anne Lange (28.02.2014)
Mariliin Vassenin (28.02.2014)
Elin Sütiste (4.04.2014)
Sergei Stadnikov (16.05.2014)
Helle Michelson (31.10.2014)
Ilona Martson (31.10.2014)
Märt Väljataga (28.11.2014)
Paul-Eerik Rummo (28.11.2014)
Tiit Hennoste (6.02.2015)
Mati Soomre (6.02.2015)
Alari Allik (6.03.2015)
Bukovski tõlkimine: Sauter, Kender, Mõisnik (22.05.2015)

Daniele Monticelli (13.11.2015)
Adam Cullen (13.11.2015)
Vestlusring “Kuidas tõlkida aktsenti?” (4.12.2015)
Vestlusring kultuurkapitali tõlkeauhinna nominentidega (2.03.2016)
Vestlus: Anne Lange ja Hendrik Toompere (11.03.2016)
Peeter Torop “Tõlgete vananemisest” (11.03.2016) slaidid
Piret Saluri (22.04.2016)
Triinu Tamm (22.04.2016)
Peeter Volkonski (19.05.2016)
Adam Cullen (18.11.2016)
Märt Väljataga (27.01.2017)
Anu Lamp (27.01.2017)
Mõttekirjanduse nominendid musta laega saalis (3.02.2017)
Peeter Päll (10.02.2017)
Peeter Päll slaidid
Peeter Torop (10.03.2017)
Paul-Eerik Rummo (10.03.2017) I osa
Paul-Eerik Rummo (10.03.2017) II osa
Ilukirjanduse nominendid musta laeaga saalis (22.03.2017)
Jaan Kaplinski (mai 2017)
Maarja Kangro (15.12.2017)
Lea Pild (15.12.2017)
Klaarika Kaldjärv (12.01.2018) I osa
Klaarika Kaldjärv (12.01.2018) II osa
Kriszta Tóth (2.02.2018)
Vestlusring Kultuurkapitali mõttekirjanduse tõlkeauhinna nominentidega (21.03.2018)
Vestlusring Kultuurkapitali mõttekirjanduse tõlkeauhinna nominentidega (21.03.2018)  – VIDEO
Vestlusring Kultuurkapitali ilukirjanduse tõlkeauhinna nominentidega (28.02.2018)
Marju Taukar (6.04.2018)
Tanel Lepsoo (2.11.2018)
Järvi Kokla ja Jan Rahman (18.01.2019) 
Kulka tõlkeauhinna nominentide ja laureaatide õhtu (20.03.2018) (Guntars Godinš, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov, Marina Tervonen, Aet Varik ja Toomas Rosin)
Kuidas elab tõlkija (22.11.2019) Ingrid Velbaum-Staub
Kuidas elab tõlkija (22.11.2019) Triinu Tamm
Vana-Rooma: obstsöönsuse tõlkimine Catulluse näitel (24.01.2020) Ülo Siirak
Vana-Kreeka: obstsöönsuste tõlkimine ja kultuurikontekst (24.01.2020) Ivo Volt
Mõttekirjanduse nominendid musta laega saalis (04.03.2020)

Sügiskool Käsmus 2014

Filosoofiapaneel
Kaido Floren
Doris Kareva (1. osa)
Doris Kareva (2. osa)
Eva Kolli (tööturu ülevaade)
Hasso Krull
Kalju Kruusa
Anti Saar ja Leena Tomasberg

Sügiskool Käsmus 2015

Tiia-Mai Vowles (8.09.2015)
Kalju Kruusa vol 1 (8.09.2015)
Kalju Kruusa vol 2 (08.09.2015)
Janika Päll (9.09.2015)
Marju Lepajõe (9.09.2015)
Amar Annus (9.09.2015)
Kaia Sisask (10.09.2015)
Anne Lange (10.09.2015)
Lange seminar Wilde’i tõlgetest
Seminar Maupassant’i tõlgetest

Suvekool 2016 Vangol

Maima Grinberga „Eesti tõlkekirjanduse retseptsioon Lätis“
Maima Grinberga Vastused
Contra „Läti autorite raske tee Eestisse“
Katre Talviste „Originaali ja lugeja küsimus erinevates enesetõlkimise olukordades“
Mari Laan „Patio oma õue peal ehk valikuid reaalide tõlkimisel”
Indrek Koff “Kodustava tõlkimise erijuhtum: Jean-Pierre Minaudier’ „Grammatikapoeesia“”
Igor Kotjuh „Enesetõlkimise võimalusi“

Suvekool 2017 Männiku metsatalu

Elin Sütiste, “Tõlkija peab ehk eesti tõlkepoeetika 20. sajandil”
Kalju Kruusa, “Hiina luule eestindamisest ja lugeja tagasisidest”
Daniele Monticelli, “Kultuurispetsiifilisus ja kultuurikontaktid Lennart Meri “Hõbevalge” tõlke varal itaalia keelde”
Aare Pilv, “Kuidas läbipaistev paistab? Tõlkijapoeetikast”
Ene-Reet Soovik, “Hübriidsete postkoloniaalsete tekstide tõlkimisest”
Lauri Laanisto, “Teaduse nihkumine läbi aja: tõlkides Darwinit ja teisi vanu teadlasi”
Vestlusring tõlkekriitikast. Pille-Riin Larm, Heli Allik, Ilona Martson

Suvekool 2018 Koolimäel

Madli Lippur, “Stiili tõlkimise võimalusest ja võimalikkusest Marguerite Durasi loomingu eestikeelsete tõlgete põhjal”
Maria-Kristiina Lotman, “Kultuurikoodi tõlkimine Brodski ja Mandelštami luules”
Kalju Kruusa, “Kas, ja kui, siis millal ja miks tasuks luulet mõõduliselt tõlkida?”
Kai Aareleid, “Kui tõlkijat tõlgitakse”
Peeter Volkonski, “Narek Grigori “Nutulaulude” poeetika”

Suvekool 2019 Taevaskojas

Kristiina Ross. “Tõlkimine ja aeg” (M. de Montaigne’i ja B. Pascali tõlkija pilguga)
Mathura “Tõlkija maakaart ja stratosfäär”
Kalju Kruusa “Kas eesti keeles jagub riime hiina luule tõlkimiseks?”
Toomas Kall “Tõlkija(te) võitlus paratamatute koomikakadudega Gogoli jpt näitel”
Kalle Kasemaa “Uku Masing tõlkijana”

Foto – Käsmu 2015

Seminar “Teadusteksti teekond eesti keelde. 7. detsember 2011 
Teadustekstide tõlkimine emakeelde – teaduse elujõu alus. Marju Lepajõe
Tõlkimine kui tekstitegu ja tihe kirjeldus. Triinu Pakk
Filosoofiliste ja teadustekstide tõlkimine ja toimetamine. Märt Väjataga
Teadustõlke poeetikast. Marek Tamm
Mis on teadustekst? Kristiina Ross
Suurima mõju printsiip. Tiiu Hallap

Euroopa keeltepäeva tähistamine 2011
Leidmine on leiutamine. Hasso Krull

Fotod

Aastakoosolekute materjalid

Esimese tegevusaasta kokkuvõte

Teise tegevusaasta kokkuvõte

Koosoleku protokoll (4.04.2014)

Koosoleku protokoll (10.04.2015)

Koosoleku protokoll (22.04.2016)

Koosoleku protokoll (7.04.2017)

Koosoleku protokoll (06.04.2018)