Liikmete ala

EKL üldkogu 2016 materjalid

Valimise kord üldkogul 2016

Eesti Kirjanike Liidu liikmemaks
alates 2015. aastast
(kinnitatud 04.04.2014 üldkogu otsusega): 10 eurot,
pensionärid (sealhulgas invaliidsuspensionärid) 3 eurot.

EKL loomestipendiumid ja stipendiumid Visby loomemajas töötamiseks


EKL loomestipendiumi taotlemiseks palume esitada oma loomeplaanid 2017. aastaks ja ülevaade oma majanduslikust olukorrast.

Visby stipendiumi taotlemiseks palume esitada loomeplaanid Visbys viibimise ajaks (stipendium on üheks kuuks).

Taotluste esitamise tähtaeg on 9. jaanuar 2017. Aadress on taotlus@www.tolkijad.dev.

Mazzano loomemaja stipendiumid

täiendatud

Taas on võimalik kandideerida Mazzano loomemajja. 2017. aastal on EKL liikmetele eraldatud periood jaanuarist maini (kohalviibimine 1 kuu või 2 järjestikust kuud). Taotlus tuleb täita soome või inglise keeles Tanner Säätiö kodulehel (www.vainotannerinsaatio.fi), tähtaeg on 11. september 2016.

Väinõ Tannerin Säätiö on kinnitanud järgmised stipendiaadid:
Mart Velsker
Jouko Vanhanen
Urmas Vadi
Jaan Pehk