TÕLKEVÕISTLUS 2023

Alanud on seitsmes noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasisteüliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud ilukirjanduslikku tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, ukraina-eesti, norra-eesti ja sel aastal esimest korda vabakeelte kategooria, mille alla kuuluvad kõik keeled, mis ei ole seni võistluskeelteks olnud (st välja arvatud prantsuse, jaapani, vene, saksa, hispaania, ladina, soome, rootsi, itaalia, vanakreeka, portugali, hiina, vanaheebrea, ungari keel). Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad ukraina ja/või vabasuuna keelest.
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Lesley Nneka Arimah, „Light“
kogust „What It Means When A Man Falls from the Sky“ (2017)

ukraina tekst – Роман Малиновський, «За дві хвилини до півночі»
kogust «Солодке життя» (2021)

norra tekst – Bjørg Vik, „Vårdag med vind“
kogust „Snart er det høst“ (1982)

Vabasuunal valivad osalejad teksti ise. Teksti pikkuseks on 4—5 standardlehekülge ehk ca 7000—9000 täheruumi (tähemärke koos tühikutega).

 • Valmis tõlge (vabasuunal ka originaaltekst) tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks 2023. See tuleb saata manusena kas RTF-, DOC- või DOCX-vormingus (mitte PDF) tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.

Alates kella 00:01 (st. 21. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.

 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 24. aprillil 2023. Iga keele ja lisaks eraldi vabakeelte kategooria puhul selgitatakse välja premeeritavad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Heili Sepp, Triin Tael, Aet Varik

ukraina-eesti – Ilona Martson, Ellen Dovgan

norra-eesti – Øyvind Rangøy, Sigrid Tooming

Vabakeelte kategooria töid hindavad vastava keele spetsialistid.

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.
 • Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine lõpupidu, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

 

2022. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selgunud on VI tõlkevõistluse tulemused!

2022. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Claire-Louise Bennett, „A Silly Business“), vene-eesti (Марина Аромштам, „Белый верх – черный низ“), ungari-eesti (Anna Mécs, „Banach, Tarski, meg én”) ja vanaheebrea-eesti ((1QS) סרך היחד). Kokku laekus 121 tööd: inglise keelest 88, vene keelest 25, ungari keelest 3 ja vanaheebrea keelest 5.

Inglise-eesti suuna žürii koosseisus Katrin Kern, Mirjam Parve ja Liisi Rünkla otsustas:

I koht Liisa Ady Oks

II koht Paul Nurk

III kohta jagavad Eliise Allesfeld, Kaisa Siimann, Kerttu Piliste ja Emilia Kõiv

Vene-eesti suuna žürii koosseisus Ilona Martson ja Ingrid Velbaum-Staub otsustas:

I koht Kadri Jürissaar

II koht Johanna Maria Kala

III koht Henrik Habicht

Ungari-eesti suuna žürii koosseisus Lauri Eesmaa ja Siiri Kolka otsustas:

II koht Mihkel Rünkla

III koht Kadri Kosk

Vanaheebrea-eesti suuna žürii koosseisus Kalle Kasemaa ja Anu Põldsam otsustas:

II koht Kristin Klaus

III koht Sirli Ellermäe

Ergutusauhinnad: Lily Naruski ja Piret Kivi

57 paremat tõlketööd saavad personaalset tagasidet. Lisaks toimuvad keelte kaupa tagasisideseminarid, mida viivad läbi žüriide liikmed ja mis on mõeldud kõigile osalejatele.

Tänavune, järjekorras kuues tõlkevõistlus toimus Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja ajalehe Postimees koostöös.

Toetas Eesti Kultuurkapital.

 

 

Pilt: Art Allik

TÕLKEVÕISTLUS 2022

Alanud on kuues noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, vene-eesti, ungari-eesti, vanaheebrea-eesti. Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad vanaheebrea ja/või ungari keelest.
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Claire-Louise Bennett, „A Silly Business“
Romaanist „Checkout 19“ (2021)

vene tekst – Марина Аромштам, „Белый верх – черный низ“
Katkend mälestuste raamatust (2017)

ungari tekst – Anna Mécs, „Banach, Tarski, meg én”
Novellikogust „Gyerekzár“ (2018)

vanaheebrea tekst – „Koguduse eeskiri“ (Qumrani käsikiri 1QS)
Tekst on pärit Eduard Lohse koostatud kogumikust „Die Texte aus Qumran“ (1986).
Teksti aluseks oleva käsikirja algus on rikutud, mistõttu on esimene rida, mis sisaldab vastavates kohtades ka nurksulgsuid, raskesti mõistetav. Seega võivad tõlkijad alustada tõlkimist kas alates kolmandast nurksulust või siis esimese rea eelviimasest sõnast.

 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 21. veebruariks 2022. See tuleb saata manusena kas RTF- või DOC-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 22. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja aprillil 2022. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Katrin Kern, Mirjam Parve, Liisi Rünkla

vene-eesti – Ilona Martson, Ingrid Velbaum-Staub

ungari-eesti – Lauri Eesmaa, Siiri Kolka

vanaheebrea-eesti – Kalle Kasemaa, Anu Põldsam

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.
 • Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

2021. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selgunud on V tõlkevõistluse tulemused!

2021. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Bryan Washington, „Katy“), prantsuse-eesti (Laurent Binet, „La septième fonction de langage“), portugali-eesti (José Eduardo Agualusa, „O Paraíso e Outros Infernos“) ja hiina-eesti (Gao Xingjiian, „Língshān“). Kokku laekus 128 tööd: inglise keelest 69, prantsuse keelest 38, portugali keelest 9 ja hiina keelest 12.

Inglise-eesti suuna žürii koosseisus Eva Velsker, Tiina Randus ja Pille Kruus otsustas anda I koha Grethel Simonlatserile, II koha Liisa Oksale ja III koha jagada Anna Lotta Karu ja Madli Kullaste vahel.

Prantsuse-eesti suuna žürii koosseisus Triinu Tamm ja Leena Tomasberg otsustas jagada auhinnad järgmiselt: I koht Laura Christine ArbaII-III kohta jagavad Anette Kütt ja Karet Eesmäeäramärkimine Johanna Kiik ja Merit Laine.

Portugali-eesti suuna žürii koosseisus Indrek Koff ja Riina Roasto auhindas töid järgnevalt: I koht Johanna Kiik, II koht Nele-Rita Põldma, III kohta jagavad Liina Soots ja Iris Rand.

Hiina-eesti suuna žürii koosseisus Märt Läänemets ja Margus Ott otsuse kohaselt pälvisid I koha Mirjam AitII koha Piret KiviIII koha Säde Liis Nelke ning ergutusauhinnad Brita Lii Sei, Nils Neemre, Stefani Vladimira Semjonova.

Lisaks said žüriiliikmetelt personaalset tagasisidet 67 tõlketööd.

Tänavune, järjekorras viies tõlkevõistlus toimus EKL-i tõlkijate sektsiooni ja ajalehe Postimees koostöös.

Toetas Eesti Kultuurkapital.

Pilt: Art Allik

TÕLKEVÕISTLUS 2021

Alanud on viies noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, prantsuse-eesti, portugali-eesti, hiina-eesti
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Bryan Washington, „Katy“

prantsuse tekst – Laurent Binet, „La septième fonction de langage“

portugali tekst – José Eduardo Agualusa, „O Paraíso e Outros Infernos”

hiina tekst – Gao Xingjiian, „Língshān“

 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 22. veebruariks 2021. See tuleb saata manusena kas RTF- või DOC-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 23. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused selguvad aprilli lõpuks. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

 

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Eva Velsker, Tiina Randus, Pille Kruus

prantsuse-eesti – Leena Tomasberg, Triinu Tamm

portugali-eesti – Indrek Koff, Riina Roasto

hiina-eesti – Margus Ott, Märt Läänemets

 

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi 30. aprilliks.
 • Maikuus toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

2020. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Tänavuse noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud!

Kokku laekus võistlusele 97 tööd, neist inglise keelest 50, saksa keelest 38, itaalia keelest 4 ja vanakreeka keelest 5 tööd.

Inglise–eesti suuna žürii koosseisus Kersti Unt, Triinu Pakk ja Aet Varik otsustas:

I koht Linda Tarto

II koht Juuli Teder

III koht Grethel Simonlatser

Saksa–eesti suuna žürii koosseisus Piret Pääsuke ja Tiiu Relve otsustas:

II koht Liis Kägu ja Madli Oras

III koht Krister Kruusmaa ja Mari Saffre

ergutusauhinnad Mirjam Kärk ja Teele Tars

Itaalia–eesti suuna žürii koosseisus Eva Kolli ja Ülar Ploom otsustas:

II koht Piret Kivi

äramärkimine Kairit Maasikas

Vanakreeka–eesti suuna žürii koosseisus Ivo Volt ja Janika Päll otsustas:

I koht Elo-Mall Toomet

II koht Agne Pilvisto ja Anni Arukask

ergutusauhind Raul Hindov

Lisaks auhindadele saavad 67 paremat tööd personaalset tagasisidet.

Tänavune, järjekorras neljas tõlkevõistlus toimus koostöös ajalehega Postimees ning auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital.

TÕLKEVÕISTLUS 2020

Alanud on järjekorras neljas noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, saksa-eesti, itaalia-eesti, vanakreeka-eesti
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Charles Dickens, The Couple Who Dote Upon Their Children

saksa tekst – Jan Costin Wagner, An einen anderen Ort

itaalia tekst – Cesare Pavese, Il signor Pietro

vanakreeka tekst – Lukianos, Dionysos

 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2020. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 2. märtsil ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja mais 2020. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Kersti Unt, Triinu Pakk, Aet Varik

saksa-eesti – Tiiu Relve, Piret Pääsuke

itaalia-eesti – Ülar Ploom, Eva Kolli

vanakreeka-eesti – Janika Päll, Ivo Volt

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi 30. aprilliks.
 • Maikuus toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada. Aktusel kuulutatakse välja võistluse võitjad.

2019. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selle aasta noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud!

Kokku laekus võistlusele 132 tööd, neist inglise keelest 70, rootsi keelest 26, soome keelest 14, vene keelde 15 ja seto keelde 7 tööd.

Inglise keele žürii koosseisus Doris Kareva, Triin Tael ja Aet Varik otsustas:

I koht Seio Saks

II koht Reti Maria Vahtrik

III koht Henrik Habicht

Rootsi keele žürii koosseisus Anu Saluäär ja Kadi-Riin Haasma otsustas:

I koht Brita Kaasik

II koht Madli Keerman

III koht Lagle-Marie Tamm

Soome keele žürii koosseisus Mihkel Mõisnik ja Hille Lagerspetz otsustas:

II kohta jagavad Katrin Joala, Johanna Lisette Viskar ja Merilyn Palmiste

Vene keele žürii koosseisus Veronika Einberg ja Igor Kotjuh otsustas:

I koht Kadri Jürissaar

II koht Anita Soovik

III koht Yaroslav Stadnichenko

Seto keele žürii koosseisus Silvi Palm, Õie Sarv ja Rein Järvelill otsustas:

I Mariko Faster

II koht Jade Lummo

III koht Helena Kesonen.

Auhindade üleandmine toimub 18. mail kell 17 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Tänavune, järjekorras kolmas tõlkevõistlus toimus koostöös ajalehega Postimees ning auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid, üliõpilased ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget. Seto keelde tõlkijatele vanusepiirangut ei ole.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 3. märts (kuni 23:59).

Osaleda võib ka mitmel keelesuunal!

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

Head tõlkimist!

TÕLKEVÕISTLUS 2019

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut. Seto keelel vanusepiirangut ei ole.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid viiel suunal: inglise-eesti, soome-eesti, rootsi-eesti, eesti-vene, eesti-seto
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti (4–5 lk), mis on alates 14. jaanuarist kättesaadav veebilehel http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 3. märtsiks 2019. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 4. märtsil ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 29. aprillil. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Doris Kareva, Triin Tael, Aet Varik

soome-eesti – Hille Lagerspetz, Mihkel Mõisnik

rootsi-eesti – Kadi-Riin Haasma, Anu Saluäär

eesti-vene – Veronika Einberg, Igor Kotjuh

eesti-seto – Silvi Palm, Õie Sarv, Rein Järvelill

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’i programmis.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprillikuu jooksul.
 • Vahemikus 6.–10. mai toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle mai keskel.

2018. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selle aasta noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud.

Inglise keele žürii koosseisus Anne Lange, Kersti Unt ja Triinu Pakk otsustas: II kohta jagavad Kaisa Kirotar ja Marianne Ots ning III kohta Martin Leis ja Anita Soovik.

Saksa keele žürii koosseisus Tiiu Relve ja Anu Saluäär otsustas: II kohta jagavad Silva Lilleorg ja Mirjam Tiitus ning III kohta Liis Kägu ja Kätlin Põldma.

Hispaania keele žürii koosseisus Ruth Sepp ja Margus Ott otsustas: I koht Marianne Ots, II kohta jagavad Marianne Harju ja Ann Viisileht, III kohta jagavad Kadi Konsap ja Eva-Stina Randoja ning äramärkimine Anna Linda Tomp.

Ladina keele žürii koosseisus Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding otsustas: I koht Anni Arukask, II koht Piret Kivi, eripreemia saavad Agne Pilvisto ja Kristin Issak.

Auhindade üleandmine toimub 11. mail kell 17 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Kokku laekus 120 tööd, neist inglise keelest 62, saksa keelest 25, hispaania keelest 23 ja ladina keelest 10 tööd.

Tõlkevõistlus toimus koostöös ajalehega Postimees ning Tallinna Ülikooliga ja Tartu Ülikooliga. Auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital. Loodetavasti jätkub tõlkevõistluse traditsioon ka järgmisel aastal.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid, üliõpilased ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 27. veebruar.

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

NB! Osale ka tõlkimise uurimise projektis ja salvesta oma tõlkimisprotsess vastavalt juhistele. Saad uusi teadmisi tõlketeadusest ning tänutäheks tagasisidet oma tõlkimisprotsessi kohta. Huvi korral vaata täpsemat infot siit.

Head tõlkimist!

TÕLKEVÕISTLUS TULEB JÄLLE!

Juba teist aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ning praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljast keelest: inglise, hispaania, saksa, ladina. Osalejad tõlgivad ühe etteantud tervikliku proosateksti (5-6 lk) eesti keelde.
 • Tõlkevõistlus kuulutatakse välja 9. jaanuaril. Alates sellest kuupäevast on tõlgitavad tekstid kättesaadavad veebilehel http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/.
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 27. veebruariks 2018. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 28. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas. NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.
 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.

Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 19. aprillil. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:
I koht – 400 eurot
II koht – 300 eurot
III koht – 200 eurot

Žüriid

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

Inglise keel – Anne Lange, Triinu Pakk, Kersti Unt
Saksa keel – Tiiu Relve, Anu Saluäär
Hispaania keel – Ruth Sepp, Margus Ott
Ladina keel –  Maria-Kristiina Lotman, Kristi Viiding

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’i programmis.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprillikuu jooksul.
 • Vahemikus 23.-27. aprill toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle mai alguses.

TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD!

Selgunud on noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad.

Prantsuse žürii koosseisus Kaia Sisask ja Heli Allik otsustas:
I koht Kaisa Kirotar, II koht Ulla Kihva, III koht Mattias Mäestu.

Inglise žürii koosseisus Krista Kaer, Doris Kareva, Märt Väljataga, Ülar Ploom otsustas:
I koht Heili Sepp, II–IV koht Liis Jälle, Silja Jürs, Hanna Marrandi.

Vene žürii koosseisus Veronika Einberg ja Aare Pilv otsustas:
I koht Kristiina Bernhardt, III kohta jagavad Anna Maria Kaarma ja Kadri Jürissaar.

Jaapani žürii koosseisus Alari Allik ja Rein Raud otsustas välja anda kolm ergutuspreemiat, mille pälvisid
Henri Kopra, Madli Keerman, Kätlin Põldma.

Auhindade üleandmine toimub 7. juunil kell 15 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Kokku laekus 147 võistlustööd. Neist inglise keelest 72, prantsuse keelest 40, vene keelest 26 ja jaapani keelest 9.

Tõlkevõistlus toimus koostöös Tallinna Ülikooliga ja ajalehega Postimees.

Loodetavasti toimub tõlkevõistlus ka järgmisel aastal.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid ja üliõpilased, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 14. aprill.

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

Head tõlkimist! Head emakeelepäeva!

TÕLKEVÕISTLUS 2017

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon korraldab koostöös Tallinna ülikooli ja ajalehega Postimees noortele tõlkehuvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt-toimetajatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste ja üliõpilasi, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljast keelest: inglise, prantsuse, vene, jaapani.
  Osalejad tõlgivad (ühest või mitmest vabalt valitud keelest) ühe etteantud tervikliku proosateksti (5-6 lk) eesti keelde.
 • Tõlkevõistlus kuulutatakse välja 14. märtsil. Alates sellest kuupäevast on tõlgitavad tekstid kättesaadavad siinsamas lehel.
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 14. aprilliks 2017. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava märksõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märksõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) lisatakse vaid e-kirja teksti.
  NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.
 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja mais.
  Iga keele puhul selgitatakse välja kolm parimat. Parimatele on auhinnad, need jagunevad järgmiselt:
  I koht – 400 eurot
  II koht – 300 eurot
  III koht – 200 eurot

Žüriid

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

Inglise keel – Krista Kaer, Märt Väljataga, Doris Kareva, Ülar Ploom
Prantsuse keel – Kaia Sisask, Heli Allik
Vene keel – Veronika Einberg, Aare Pilv
Jaapani keel –  Alari Allik, Rein Raud

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’iga.
 • Võitjad kuulutatakse välja 25. mail.
 • Mai lõpus – juuni alguses toimub seminar (igale keelele eraldi), kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle juunis.