2019. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selle aasta noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud!

Kokku laekus võistlusele 132 tööd, neist inglise keelest 70, rootsi keelest 26, soome keelest 14, vene keelde 15 ja seto keelde 7 tööd.

Inglise keele žürii koosseisus Doris Kareva, Triin Tael ja Aet Varik otsustas:

I koht Seio Saks

II koht Reti Maria Vahtrik

III koht Henrik Habicht

Rootsi keele žürii koosseisus Anu Saluäär ja Kadi-Riin Haasma otsustas:

I koht Brita Kaasik

II koht Madli Keerman

III koht Lagle-Marie Tamm

Soome keele žürii koosseisus Mihkel Mõisnik ja Hille Lagerspetz otsustas:

II kohta jagavad Katrin Joala, Johanna Lisette Viskar ja Merilyn Palmiste

Vene keele žürii koosseisus Veronika Einberg ja Igor Kotjuh otsustas:

I koht Kadri Jürissaar

II koht Anita Soovik

III koht Yaroslav Stadnichenko

Seto keele žürii koosseisus Silvi Palm, Õie Sarv ja Rein Järvelill otsustas:

I Mariko Faster

II koht Jade Lummo

III koht Helena Kesonen.

Auhindade üleandmine toimub 18. mail kell 17 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Tänavune, järjekorras kolmas tõlkevõistlus toimus koostöös ajalehega Postimees ning auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid, üliõpilased ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget. Seto keelde tõlkijatele vanusepiirangut ei ole.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 3. märts (kuni 23:59).

Osaleda võib ka mitmel keelesuunal!

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

Head tõlkimist!

TÕLKEVÕISTLUS 2019

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut. Seto keelel vanusepiirangut ei ole.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid viiel suunal: inglise-eesti, soome-eesti, rootsi-eesti, eesti-vene, eesti-seto
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti (4–5 lk), mis on alates 14. jaanuarist kättesaadav veebilehel http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 3. märtsiks 2019. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 4. märtsil ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 29. aprillil. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Doris Kareva, Triin Tael, Aet Varik

soome-eesti – Hille Lagerspetz, Mihkel Mõisnik

rootsi-eesti – Kadi-Riin Haasma, Anu Saluäär

eesti-vene – Veronika Einberg, Igor Kotjuh

eesti-seto – Silvi Palm, Õie Sarv, Rein Järvelill

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’i programmis.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprillikuu jooksul.
 • Vahemikus 6.–10. mai toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle mai keskel.

2018. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD

Selle aasta noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud.

Inglise keele žürii koosseisus Anne Lange, Kersti Unt ja Triinu Pakk otsustas: II kohta jagavad Kaisa Kirotar ja Marianne Ots ning III kohta Martin Leis ja Anita Soovik.

Saksa keele žürii koosseisus Tiiu Relve ja Anu Saluäär otsustas: II kohta jagavad Silva Lilleorg ja Mirjam Tiitus ning III kohta Liis Kägu ja Kätlin Põldma.

Hispaania keele žürii koosseisus Ruth Sepp ja Margus Ott otsustas: I koht Marianne Ots, II kohta jagavad Marianne Harju ja Ann Viisileht, III kohta jagavad Kadi Konsap ja Eva-Stina Randoja ning äramärkimine Anna Linda Tomp.

Ladina keele žürii koosseisus Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding otsustas: I koht Anni Arukask, II koht Piret Kivi, eripreemia saavad Agne Pilvisto ja Kristin Issak.

Auhindade üleandmine toimub 11. mail kell 17 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Kokku laekus 120 tööd, neist inglise keelest 62, saksa keelest 25, hispaania keelest 23 ja ladina keelest 10 tööd.

Tõlkevõistlus toimus koostöös ajalehega Postimees ning Tallinna Ülikooliga ja Tartu Ülikooliga. Auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital. Loodetavasti jätkub tõlkevõistluse traditsioon ka järgmisel aastal.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid, üliõpilased ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 27. veebruar.

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

NB! Osale ka tõlkimise uurimise projektis ja salvesta oma tõlkimisprotsess vastavalt juhistele. Saad uusi teadmisi tõlketeadusest ning tänutäheks tagasisidet oma tõlkimisprotsessi kohta. Huvi korral vaata täpsemat infot siit.

Head tõlkimist!

TÕLKEVÕISTLUS TULEB JÄLLE!

Juba teist aastat korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ning praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljast keelest: inglise, hispaania, saksa, ladina. Osalejad tõlgivad ühe etteantud tervikliku proosateksti (5-6 lk) eesti keelde.
 • Tõlkevõistlus kuulutatakse välja 9. jaanuaril. Alates sellest kuupäevast on tõlgitavad tekstid kättesaadavad veebilehel http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/.
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 27. veebruariks 2018. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 28. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas. NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.
 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.

Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 19. aprillil. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:
I koht – 400 eurot
II koht – 300 eurot
III koht – 200 eurot

Žüriid

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

Inglise keel – Anne Lange, Triinu Pakk, Kersti Unt
Saksa keel – Tiiu Relve, Anu Saluäär
Hispaania keel – Ruth Sepp, Margus Ott
Ladina keel –  Maria-Kristiina Lotman, Kristi Viiding

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’i programmis.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprillikuu jooksul.
 • Vahemikus 23.-27. aprill toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle mai alguses.

TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD!

Selgunud on noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad.

Prantsuse žürii koosseisus Kaia Sisask ja Heli Allik otsustas:
I koht Kaisa Kirotar, II koht Ulla Kihva, III koht Mattias Mäestu.

Inglise žürii koosseisus Krista Kaer, Doris Kareva, Märt Väljataga, Ülar Ploom otsustas:
I koht Heili Sepp, II–IV koht Liis Jälle, Silja Jürs, Hanna Marrandi.

Vene žürii koosseisus Veronika Einberg ja Aare Pilv otsustas:
I koht Kristiina Bernhardt, III kohta jagavad Anna Maria Kaarma ja Kadri Jürissaar.

Jaapani žürii koosseisus Alari Allik ja Rein Raud otsustas välja anda kolm ergutuspreemiat, mille pälvisid
Henri Kopra, Madli Keerman, Kätlin Põldma.

Auhindade üleandmine toimub 7. juunil kell 15 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Kokku laekus 147 võistlustööd. Neist inglise keelest 72, prantsuse keelest 40, vene keelest 26 ja jaapani keelest 9.

Tõlkevõistlus toimus koostöös Tallinna Ülikooliga ja ajalehega Postimees.

Loodetavasti toimub tõlkevõistlus ka järgmisel aastal.

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid ja üliõpilased, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 14. aprill.

Täpsemad tingimused vaata altpoolt.

Head tõlkimist! Head emakeelepäeva!

TÕLKEVÕISTLUS 2017

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon korraldab koostöös Tallinna ülikooli ja ajalehega Postimees noortele tõlkehuvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt-toimetajatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste ja üliõpilasi, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljast keelest: inglise, prantsuse, vene, jaapani.
  Osalejad tõlgivad (ühest või mitmest vabalt valitud keelest) ühe etteantud tervikliku proosateksti (5-6 lk) eesti keelde.
 • Tõlkevõistlus kuulutatakse välja 14. märtsil. Alates sellest kuupäevast on tõlgitavad tekstid kättesaadavad siinsamas lehel.
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 14. aprilliks 2017. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava märksõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märksõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) lisatakse vaid e-kirja teksti.
  NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.
 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja mais.
  Iga keele puhul selgitatakse välja kolm parimat. Parimatele on auhinnad, need jagunevad järgmiselt:
  I koht – 400 eurot
  II koht – 300 eurot
  III koht – 200 eurot

Žüriid

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

Inglise keel – Krista Kaer, Märt Väljataga, Doris Kareva, Ülar Ploom
Prantsuse keel – Kaia Sisask, Heli Allik
Vene keel – Veronika Einberg, Aare Pilv
Jaapani keel –  Alari Allik, Rein Raud

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’iga.
 • Võitjad kuulutatakse välja 25. mail.
 • Mai lõpus – juuni alguses toimub seminar (igale keelele eraldi), kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle juunis.