Laen Sündmused
  • Sündmus sündmus on möödas

Mats Traadi 70. sünnipäevale pühendatud kirjanduskonverents

12.00 – 12.10 – Konverentsi avamine
12.10 – 12.30 – Indrek Tart – Mats Traat luulekirjastamispüünises või –püünel?
12.30 – 12.50 – Kärt Hellerma – Õigluse idee Mats Traadi luules: eemalduv Sokrates
12.50 – 13.10 – Toomas Liiv – Alustav Mats Traat ja kaduvik
13.10 – 13.30 – Peeter Olesk – Luuletaja proosas. Kuidas sellest aru saada?

13.30 – 14.00 – Kohvipaus

14.00 – 14.20 – Luule Epner – Ümberkehastuv Traat: maailm naise vaatepunktist
14.20 – 14.40 – Anneli Kõvamees – Mats Traadi „Karukell, kurvameelsuse rohi“ ja Karl Ristikivi „Lohe hambad“
14.40 – 15.00 – Tiina Kirss Mats – Traadi kirjanduslikud naised
15.00 – 15.20 – Mari-Liis Tammiste – Sest kõige tähtsamast ajalugu sageli vaikib – Mats Traadi kultuuriloolised novellid
15.20 – 15.45 – Sõnavõtud. Konverentsi lõpetamine

2019-02-04T23:03:52+00:00