Laen Sündmused
  • Sündmus sündmus on möödas
Miks on kirjandusauhindade laureaatide seas rohkem mehi kui naisi? Miks on naised kirjandusajakirjades vähem esil? Kas naised kirjutavadki vähem ja kehvemini? Kas soostereotüübid rikuvad naiskirjutust? Miks hinnatakse sama teksti negatiivsemalt, kui selle autoriks peetakse naist? Ja miks Soomes ja Lätis on laureaatide seas naisi märksa rohkem kui meil? Kas midagi peaks ette võtma?
Neid ja muid kirjanduslikke naisküsimusi arutavad Maarja Kangro ja kaks peatoimetajat: Johanna Ross ja Märt Väljataga. Kuulda saab naiste ja meeste kirjutatud tekste
2018-02-15T14:12:09+00:00