Laen Sündmused
  • Sündmus sündmus on möödas

Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema:
– kirjutatud eesti keeles
– varem avaldamata
– mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta)
– anonüümsed (s.t. varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega)
– vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese reavahega, tähemärgi suurus vähemalt 12
– nummerdatud lehekülgedel
Käsikirjad palume tuua hiljemalt 1. veebruaril 2021 või saata posti teel mitte hilisema kui 2021. aasta 1. veebruari postitempliga Eesti Kirjanike Liitu (Harju 1, Tallinn,10146).

2020-03-14T20:26:36+00:00