FRIEDEBERT TUGLASE NOVELLIAUHIND 2022. AASTA LOOMINGU EEST

02 03 2023|

Täna, Friedebert Tuglase 137. sünniaastapäeval pärjatakse taas novelliauhinna võitjad. Auhinna saavad Meelis Friedenthal novelli „Abracadabra“ (ilmunud kogumikus „Eesti nõid“) ja Katrin Tegova novelli „Teraslind“ (ilmunud ajakirjas Vikerkaar, nr 12) eest. Palju õnne!   Žüriisse kuulusid [...]

JAAN KROSSI AUHIND

02 03 2023|

19. veebruaril 2023 anti Tallinna Kirjanike Majas kätte 2023. aasta Jaan Krossi auhind, mida annab välja Eesti Kirjanike Liit ja rahastab Maria Mägi Advokaadibüroo. Žürii koosseisus Tiit Aleksejev, Johanna Ross, Jaan Undusk, Toomas Haug ja [...]

Kirjanikupalga saajad 2023-2025

06 12 2022|

6. detsembril 2022 kogunes kirjanikupalga valimiskomisjon koosseisus  Ilvi Liive-Roosipuu (Eesti Kirjanduse Keskus), Kaidi Urmet (Eesti Kirjastuste Liit), Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Mihkel Volt (Eesti Rahvusraamatukogu), Kai Aareleid (Eesti Kirjanike Liit), Indrek Mesikepp (Eesti Kirjanike [...]

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale

09 11 2022|

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest makstava kirjanikupalga eesmärk on võimaldada kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele. 2023. aastaks määratakse viis kirjanikupalka, mis pikenevad ka 2024. ja 2025. [...]

Eesti Kirjanike Liit 100

21 10 2022|

8. oktoobril 1922 loodi Eesti Kirjanikkude Liit. 100 aasta möödumist sellest sündmusest tähistati mitme üritusega. 30. septembril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis pidulik ettekandekoosolek. Kirjanike liidu minevikust, olevikust ja tulevikust kõnelesid Tiit Aleksejev, Berk Vaher, Sirje Olesk, Tõnu [...]

Romaanivõistluse 2023 tingimused

04 07 2022|

Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema: – kirjutatud eesti keeles – varem avaldamata – mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta) – anonüümsed (s.t. varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega) – vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese [...]

Toimetajaauhind ootab kandidaate

04 07 2022|

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind antakse välja ka sel aastal. Auhind on loodud eesmärgiga juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2022

02 05 2022|

29. aprillil toimus Eesti Kirjanike Liidu 2022. aasta üldkogu. Üldkogul osales koos volitustega 178 EKLi liiget. Aruannetega esinesid EKLi esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuht Taivo Mälton ja revisjonikomisjoni esimees Indrek Tart. [...]

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad

15 03 2022|

14. märtsil anti Kirjanike Maja musta laega saalis üle Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad. Põhižürii koosseisus Made Luiga (esimees), Leo Luks, Maia Tammjärv, Mihkel Kaevats ja Berit Petolai valis aastaauhinna laureaatideks PROOSA Mait [...]

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid

09 02 2022|

Preemiakandidaadid valisid välja kirjanduse sihtkapitali nimetatud žüriid, kes hindasid 2021. aastal ilmunud tekste üheksas kategoorias. Aastaauhindade laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil. „Kirjanduse sihtkapitali kirjanduse aastaauhinnad on kirjandusinimeste vaieldamatult jaoks üks aasta suursündmusi,“ selgitas Kultuurkapitali [...]

TÕLKEVÕISTLUS 2022

13 01 2022|

Alanud on kuues noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus [...]

Kirjanikupalga saajad 2022-2024

30 11 2021|

29. novembril 2021 kogunes kirjanikupalga valimiskomisjon koosseisus Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Ilvi Liive-Roosipuu (Eesti Kirjanduse Keskus), Mihkel Volt (Eesti Rahvusraamatukogu), Kaidi Urmet (Eesti Kirjastuste Liit), Maarja Kangro (Eesti Kirjanike Liit), Urmas Vadi (Eesti Kirjanike [...]

EKL Tartu osakonna üldkogu

19 11 2021|

19. novembril 2021 toimus Tartu Kirjanduse Majas Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna üldkogu, kus valiti järgmiseks kolmeks aastaks osakonna esimees ja eestseisus. Esimeheks kandideerisid Berk Vaher ja Sven Sildnik, häältega 49:1 valiti esimeheks tagasi Berk [...]

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale

03 11 2021|

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest makstava kirjanikupalga eesmärk on võimaldada kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele. aastaks määratakse viis kirjanikupalka, mis pikenevad ka 2023. ja 2024. aastale, ning millega kaasnevad haigus- ja pensionikindlustus. Kirjanikupalgale [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2021

28 06 2021|

18. juunil toimus Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis Eesti Kirjanike Liidu üldkogu, millel osales koos volitustega 156 EKLi liiget. Sõnavõttudega esinesid esimees Tiit Aleksejev,  haldusjuht Taivo Mälton ja revisjonikomisjoni esimees Indrek Tart. Üldkogu kinnitas [...]

Kuulutati välja romaanivõistluse võitjad

25 06 2021|

Eesti kirjanike liit kuulutas 22. juunil välja romaanivõistluse võitjad. Esikoha vääriliseks tunnistati kaks romaani, kokku anti auhind kümnele autorile. Romaanivõistlusele laekus 81 seni avaldamata käsikirja, millest esikoha pälvisid Loone Otsa "Armastus" ja Juta Kivimäe "Suur [...]

Siuru stipendium 2021

25 06 2021|

Eesti kirjanike liidu Siuru fondi stipendiumi pälvis tänavu luuletaja Joosep Vesselov. Siuru fond põhineb Stockholmis tegutsenud Marie Underi ja Artur Adsoni mälestusfondi pärandil ja selle eesmärgiks on toetada oma loometee alguses olevaid autoreid, kelle teos(ed) [...]

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse auhindade laureaadid

01 04 2021|

Kultuurkapital tähistas emakeelepäeva traditsiooniliselt kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade laureaatide väljakuulutamisega. Avalikustati 2020. aasta luule, proosa, ilukirjanduse ja mõttekirjanduse tõlke, lastekirjanduse, esseistika, artikli ja venekeelse autori auhinnad: https://www.kulka.ee/uudised/selgusid-kultuurkapitali-kirjanduse-auhindade-laureaadid Kirjanduse sihtkapitali aastaauhindadele pühendatud Facebooki leht: https://www.facebook.com/kulkakirjandus

Friedebert Tuglase novelliauhinnad 2020. aasta loomingu eest (täiendatud)

25 02 2021|

2. märtsil 2021, Friedebert Tuglase 135. sünniaastapäeval kell 14.00 kuulutati Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Eesti Kirjanike Liidu Facebooki lehel Tuglase sünnipäevaprogrammis välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii koosseisus Maarja Kangro (esimees), Heli Allik, P. I. [...]

Jaan Krossi kirjandusauhind

17 02 2021|

Jaan Krossi kirjandusauhinna saab sel aastal Krista Aru monograafia eest „Jaan Tõnisson – rahvajuht ja riigivanem“ (Rahvusarhiiv, 2019). Monograafia on põhjalik käsitlus ühest Eesti ajaloo suurmehest, kelle vaated olid sümpaatsed ka Jaan Krossile. Kross on [...]

Henrik Visnapuu nimeline kirjandus- ja kultuuriauhind

12 01 2021|

EESTI RAHVUSKOMITEE ÜHENDRIIKIDES PRESSITEADE 31.12.2020 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas oma täiskogu aastakoosolekul novembris taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna. Eesti ühe suurima isamaaluuletaja Henrik Visnapuu preemia asutati USAs 1952. aastal pärast Visnapuu surma, [...]

EKLi eestseisuse avaldus Peeter Helme küsimuses

22 12 2020|

EKL mõistab tingimusteta ja üksmeelselt hukka Peeter Helme pedofiilsed tegevused ja ebaeetilise käitumise ning nende õigustamise sõnavabadusega ja kirjanduse harrastamisega.

Kirjanikupalga saajad 2021-2023 on valitud

01 12 2020|

30. novembril 2020 kogunes kirjanikupalga valimiskomisjon koosseisus Triin Soone (Lastekirjanduse Keskus), Ilvi Liive (Kirjanduse Teabekeskus), Mihkel Volt (Rahvusraamatukogu), Kaidi Urmet (Kirjastuste Liit), Eeva Park (EKL), Janika Kronberg (EKL), Indrek Koff (EKL) ja Tiit Aleksejev (EKL). [...]

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale

02 11 2020|

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest makstava kirjanikupalga eesmärk on võimaldada kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele. aastaks määratakse viis kirjanikupalka, mis pikenevad ka 2022. ja 2023. aastale, ning millega kaasnevad haigus- ja pensionikindlustus. Kirjanikupalgale [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2020

08 09 2020|

4. septembril toimus Eesti Kirjanike Liidu 2020. aasta üldkogu. Üldkogul osales koos volitustega 164 EKLi liiget. Aruannetega esinesid EKLi esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuhid Mart Siilmann ja Taivo Mälton ning revisjonikomisjoni [...]

Baltimaade kirjanduse almanahh The Baltic Review

24 04 2020|

Alanud on ettevalmistused Baltimaade kirjandust tutvustava ingliskeelse almanahhi The Baltic Review koostamiseks ja välja andmiseks. Trükis valmib Balti Kultuurifondi toel, Eesti, Läti ja Leedu kirjanike liitude, Läti kirjandusplatvormi Latvian Literature ning ajakirjade Estonian Literary Magazine ja Vilnius Review vahelise koostööprojektina. Almanahh ilmub eeldatavalt [...]

Eesti Kirjanike Liit kuulutas välja romaanivõistluse

14 03 2020|

Eesti Kirjanike Liit kuulutas emakeelepäeval välja järjekordse romaanivõistluse, mis saab teoks tänu Eesti ettevõtete Liviko, Ellex Raidla ja Rahva Raamat toele.     „Ajad on ärevad ja maailm muutub. Aga selles muutunud maailmas on kirjandusel sama [...]

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna laureaadid 2019. aasta teoste eest.

12 03 2020|

Kokku anti välja 12 auhinda 11 kategoorias, laureaadid valisid välja kirjanduse sihtkapitali poolt nimetatud žüriid. Kultuurkapitali kirjanduse valdkonna peapreemia anti üle juba 31. jaanuaril Vaapo Vaherile Eesti kirjandusloo uudse läbivalgustamise eest kodukoha-armastusest sündinud mastaapses uurimistöös [...]

Friedebert Tuglase novelliauhinnad

03 03 2020|

märtsil 2020, Friedebert Tuglase 134. sünniaastapäeval kuulutati Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12) välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii koosseisus Tiit Aleksejev, Marju Kõivupuu, Eeva Park, Kajar Pruul ja Kriszta Tóth otsustas [...]

Konverents Köielkõndija. Jaan Kross 100

12 02 2020|

18. ja 19. veebruaril 2020 tähistab Eesti Kirjanike Liit kirjanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva rahvusvahelise konverentsiga "Köielkõndija. Jaan Kross 100“ (täpne kava allpool). Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis esinevad ettekannetega kirjandusteadlased, ajaloolased, tõlkijad ja [...]

Kordelini fondi stipendiumid 2020 tõlkijatele ja keeleuurijatele

17 01 2020|

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte alast uurimistööd ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning kaetakse seminari- ja konverentsikulusid. Fond ei toeta bakalaureuse- [...]

ÕPILASTE VIDEOKONKURSS JAAN KROSS 100

26 11 2019|

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud Youtube’i video­konkursi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Konkursil osalemiseks 1) leia ükskõik millisest Jaan Krossi teosest lause või lõik, mis sind puudutab, ärritab, kõnetab või muul moel liigutab; 2) [...]

KIRJANIKUPALK. TÄIENDATUD

29 10 2019|

15.11. toimusid järgmise kolme aasta kirjanikupalga saajate valimised, komisjonis olid Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Ilvi Liive (Eesti Kirjanduse Teabekeskus), Maarja Kangro (EKL), Kaidi Urmet (Eesti Kirjastuste Liit), Janika Kronberg (EKL), Mihkel Volt (Eesti Rahvusraamatukogu), [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2019

19 04 2019|

18. aprillil toimus Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta üldkogu. Üldkogul osales koos volitustega 187 EKLi liiget. Aruannetega esinesid EKLi esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuht Mart Siilmann ja revisjonikomisjoni esimees Indrek Tart. [...]

Friedebert Tuglase novelliauhind 2018

26 02 2019|

2. märtsil 2019, Friedebert Tuglase 133. sünniaastapäeval kell 15.00 kuulutatakse Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12, Tallinn) välja seekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. 2018. aastal avaldatud novelliloomingu põhjal teeb teatavaks [...]

Algab kirjaniku- ja kunstnikupalga uus valikuvoor. Täiendatud

10 10 2018|

22. novembril 2018 otsustas komisjon anda järgimseks kolmeks aastaks kirjanikupalga Contrale , Adam Cullenile, Kalju Kruusale , Kauksi Üllele ja Leelo Tunglale. Komisjoni kuulusid EKL-ist Andrei Hvostov, Helena Läks (Tartu osakond), Tiit Aleksejev, Rahvusraamatukogust Karl-Martin Sinijärv, [...]

Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind 2018

28 09 2018|

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat 2018. aastal on Linda Targo Žürii koosseisus Katrin Kern (esimees), Maiga Varik, Eva Kolli ja Kairi Tamuri valis 2018. aasta Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajapreemia laureaadiks Linda Targo. [...]

Toimetajaauhind ootab taas kandidaate!

04 07 2018|

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelisele toimetajaauhinnale võivad kandidaate esitada kõik keele ja kirjandusega seotud organisatsioonid ja äriühingud ja sel aastal uuendusena ka eraisikud. Tunnustuse eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti [...]

KIRJANIKE LIIDU ÜLDKOGU 2018

10 04 2018|

6. aprillil toimus Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis Eesti Kirjanike Liidu üldkogu, millel osales 155 EKLi liiget. Sõnavõttudega esinesid esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuht Mart Siilmann ja revisjonikomisjoni esimees Indrek [...]

ROMAANIVÕISTLUS 2019

10 04 2018|

Eesti Kirjanike Liit kuulutas välja järgmise romaanivõistluse. Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema: – kirjutatud eesti keeles – varem avaldamata – mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta) – anonüümsed (s.t. varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori [...]

FRIEDEBERT TUGLASE NOVELLIAUHINNAD

23 02 2018|

2. märtsil 2018, Friedebert Tuglase 132. sünniaastapäeval kell 15.00 kuulutatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul eriti pidulikult Eesti Teaduste Akadeemia saalis Toompeal (Kohtu 6) välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii koosseisus Kalju Kruusa, Made Luiga [...]

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale

14 11 2017|

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest makstava kirjanikupalga eesmärk on võimaldada kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele. aastaks määratakse kolm kirjanikupalka, mis pikeneb ka 2019. ja 2020. aastale, millega kaasnevad haigus- ja pensionikindlustus. Kirjanikupalgale võivad [...]

Grano Digital AS koostööpakkumine Eesti Kirjanike Liidule

26 09 2017|

AS Grano Digital trükib EV100 juubeliaastal 2018 Eesti Kirjanike Liidu liikmete uudisloomingu esmatrüki kuni 100 eksemplari 100 lehekülge soodushinnaga 100.00 eurot. Hinnale lisandub 20% käibemaks. Trükis, mis mahult ja/või tiraažilt ületab vastavalt 100 eksemplari ja/või [...]

Paabeli Raamatukogu kirjanduskonverents “Mis meist saab”

23 01 2017|

8. detsembril 2016 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) väikeses konverentsisaalis: 12.00-12.30 Tiit Aleksejev, kirjanik, Eesti Kirjanike Liidu esimees: „Kirjandusest“ 12.30.-13.00 Piret Päär, lugude jutustaja ja Jutukooli eestvedaja: „Vigade parandus“ 13.00-13.30 Marie Edala, kirjastus „Sinisukk“: „Meie intellektuaalne [...]

Kirjanikupalk loomingulises tippvormis kirjanikule

07 11 2016|

Palgasaajate valimiseks kuulutab loomeliit välja avaliku konkursi tähtajaga 30.11.2016. Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud või tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda loometööle. Kandideerimiseks tuleb esitada: * loominguline biograafia, * viimase [...]

Tõlkijad ja keeletoimetajad tähistavad rahvusvahelist tõlkijate päeva

22 09 2016|

Täiendatud 27.09.2016 29. septembril 2016 algusega kell 18 tähistavad Eesti Keeletoimetajate Liit ja Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon Tallinna Muusikamajas rahvusvahelist tõlkijate päeva ehk püha Hieronymuse päeva. Margus Tabor vestab hiiumurdelisi lugusid, antakse üle selle [...]

Toimetajaauhind ootab kandidaate!

28 07 2016|

Selle aasta septembris kuulutatakse teist korda välja Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajaauhind. Tunnustuse eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 22.04.2016

22 04 2016|

EKL üldkogul osales kokku 188 liiget. Üldkogu kinnitas EKL juhatuse 2015. aasta tööaruande, 2015. majandusaasta aruande ja 2016. aasta eelarve. Esimeheks valiti Tiit Aleksejev, samuti valiti eestseisus: Maimu Berg, Peeter Helme, Maarja Kangro, Doris Kareva, [...]

Kirjanike Liit kuulutas välja romaanivõistluse

23 03 2016|

   Eesti Kirjanike Liit kuulutas 2016. a. märtsis välja oma teise romaanivõistluse, mis saab teoks tänu Eesti ettevõtete Liviko, Penosil Eesti ja Raidla Ellexi toetusele. Eesti Kirjanike Liidu 2016. a romaanivõistluse väljamakstav auhinnafond on 10000 [...]

Friedebert Tuglase novelliauhinnad

26 02 2016|

2. märtsil 2016, Friedebert Tuglase 130. sünniaastapäeval, kell 15.00 kuulutatakse 45. korda välja Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii koosseisus Kai Aareleid, Piret Bristol, Cornelius Hasselblatt, Karl-Martin Sinijärv (esimees) ja Livia Viitol valis 2015. aastal avaldatud [...]

Loomingul uus peatoimetaja

08 01 2016|

8. jaanuaril 2016 valis komisjon kooosseisus Piret Viires, Maarja Kangro, Mihkel Mutt, Toomas Haug, Igor Kotjuh, Peeter Helme, Berk Vaher, Aare Pilv, Kätlin Kaldmaa, Tiit Aleksejev, Piret Saluri, Triinu Tamm ja Krista Kaer Eesti Kirjanike [...]

ARVO VALTON 80

14 12 2015|

Juubelikonverents „Arvo Valtoni lugeja“ 14. detsembril 2015 Kirjanike Maja musta laega saalis 14.00-14.10 Karl Martin Sinijärve avasõnad 14.10-14.30 Jaanus Vaiksoo „Arvo Valtoni maailmareis“ 14.30-14.50 Ivar Sild „Pildikesi poeedist ja olemisest“ 14.50-15.00 Loeb Tõnn Lamp 15.00-15.20 [...]

Paabeli Raamatukogu kirjanduskonverents”Aja vaim ja vari” 11. detsembril 2015 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) väikeses konverentsisaalis:

11 12 2015|

12-12.10 Karl Martin Sinijärve tervitussõnad 12.10.-12.40 Indrek Ojam: "Kõige subjektiivsem kirjanik: realismi varjuküljest" 12.40-13.10 Maia Tammjärv: "Uusolme ja uus olme" 13.10-13.40 Armin Kõomägi "Miks me valetame ja varastame?" 13.40-14.10 Rebekka Lotman: "Eksiilis ja varjus: sonettide [...]

Kirjanikupalk loomingulises tippvormis kirjanikule

06 11 2015|

Täiendatud 08.12.2015 Täiendatud 19.01.2016 Seoses Tõnu Õnnepalu loobumisega kirjanikupalgast otsustas komisjon anda selle pingereas 6. kohale jäänud kirjanikule Triin Soometsale. Komisjon koosseisus Kaidi Urmet, Ilvi Liive, Janne Andresoo, Triin Soone, Teet Kallas, Märt Väljataga ja [...]

KOHTUMINE JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT’IGA

28 10 2015|

Küsitleb Triinu Tamm. Sünkroontõlge. Koostöös Prantsuse Instituudi ja kirjandusfestivaliga HeadRead. Vaata täpsemalt: headread.ee Üritus on tasuta.

SÕNARÄND 2015

26 10 2015|

3.-6. november 2015 1. Tartu- ja Jõgevamaa 3.-4.11 - Doris Kareva, Kalju Kruusa, Ivar Sild, Kai-Mai Olbri 3.11 Kell 14.00 Põltsamaa Ühisgümnaasium Veski 5 Kell 17.15 Jõgeva Linnaraamatukogu, Lai 4, Jõgeva 4.11 Kell 13.00 Tartu [...]

„teater | tekst“

15 10 2015|

16.10.2015 Kirjanike Maja musta laega saalis 12.00 Luule Epner „Tekstid teatris ja teater tekstides“ 12.30 Hent Kalmo „Faktide petlik keel: „Tartuffe`i“ alltekstidest“ 13.00 Urmas Lennuk „Tekst ja tõlgendus“ 13.30 Martin Algus „Jagatud kogemus“ 14-15 Paus [...]

SÕNAD, SÕNAD, SÕNAD

06 10 2015|

9. oktoobril kell 18.00 EMTA lavakunstikooli 27. lennu üliõpilaste lavakava rahvusvahelise tõlkijate päeva tähistuseks Allikad: Saareste, Gailit, Mikita Juhendaja: Anu Lamp Kirjanike Maja musta laega saalis

Toimetajaauhind

26 09 2015|

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna esimene laureaat on Maiga Varik. 2015. aastal esitati Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna kandidaatiteks Triin Kaalep, Leino Pahtma, Tiina Randviir, Linda Targo, Tiia Valdre ja Maiga Varik. Žürii [...]

Ljudmila Ulitskaja Kirjanike Majas

10 09 2015|

Kirjandusfestivali HeadRead erikülalisena esineb reedel, 11. septembril kl 18 Kirjanike Maja musta laega saalis Vene kirjanik Ljudmila Ulitskaja. Ljudmila Ulitskajaga vestleb tõlkija Ilona Martson.

27 05 2015|

27.-31.05 toimub seitsmendat korda Tallinna kirjandusfestival HeadRead. Täpsem info >> headread.ee.

Kirjanike Liidu üldkogu 10.04.2015

15 04 2015|

EKL üldkogul osales 144 kirjanikku. Üldkogu kinnitas EKL juhatuse 2014. aasta tööaruande, 2014. majandusaasta aruande ja 2015. aasta eelarve. Samuti kinnitas üldkogu EKL uue põhikirja.

Jaan Krossi Kirjandusauhind 2015

25 02 2015|

Märten Kross - avasõnad Jaan Krossi SA nimel Jaan Undusk - zürii otsustest, auhinnaplaadi üleandmine Jüri Hain - Ants Heinast Ants Hein - laureaadi sõnavõtt

Friedebert Tuglase novelliauhinnad

20 02 2015|

(täendatud) 2. märtsil 2015, Friedebert Tuglase 129. sünniaastapäeval, kell 16.00 kuulutatakse Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese Illimari 12) välja järjekordsed Friedebert Tuglase novelliauhinna võitjad. Žürii koosseisus Mirjam Hinrikus, Toomas Kiho, Veronika Kivisilla (esimees), Kaupo [...]

Seminar „Kirjandusteadlase aeg. Maie Kalda”

13 01 2015|

16. jaanuaril kell 14.00 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis (Harju 1). Seminaril räägivad: Janika Kronberg. Maie Kalda kahekõned kaasaegsete ja kirjanduslooga Peeter Olesk. Ettevaatust ajalooga Rein Veidemann. (Teiselt) Kaldalt loetud Elo Lindsalu. Kirjad ja [...]

Romaanivõistlus 2006

15 11 2006|

2006 aasta Romaanivõistluse lõpptähtaeg läheneb! Eesti Romaaniühing teatab, et  romaanivõistluse tähtaaeg on 15.detsember 2006. Käsikirju kahes eksemplaris, koos märgusõnaga varustatud kinnise ümbrikuga, saab tuua või saata alates 1.detsembrist Kirjanike Liitu, Tallinn Harju tn.1. Nagu eelmistel [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu

17 03 2006|

EKL üldkogul osales kokku 138 liiget. Üldkogu kiitis EKL juhatuse töö 2005. aastal heaks ning kinnitas majandusaasta aruande ja 2006. aasta eelarve. EKL üldkogu muutis ka põhikirja kahes punktis. Põhikirjamuudatuste poolt hääletas 123 osavõtjat. Sisuliste [...]

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastapreemiad

14 03 2006|

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna laureaadid on:  Luuleauhinnad: Kristiina Ehin "Kaitseala" Jürgen Rooste "Ilusaks inimeseks" Lastekirjanduse auhind: Piret Raud "Sanna ja salakütid" Draama auhind: Merle Karusoo "Misjonärid" Esseistika auhind: Madis Kõiv "Luhta-minek" Ilukirjanduslik tõlge võõrkeelest eesti [...]

ALFRED KORDELINI SIHTASUTUSE EESTI FONDI ABIRAHADE KONKURSS

01 02 2006|

Abiraha on mõeldud toetuseks Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Käesoleval aastal tuleb stipendiumidena jagamisele 6 200 eurot. Taotlused esitada fondi blanketil, mida võib saada Eesti [...]

Loomeliitude uusaastapidu

06 01 2006|

Eesti Loomeliitude Eeskoda esitab: OH, MA ÖNNIS KULTUURIPEALIIN! Vestlusi 2011. aasta kultuuripealinna teemadel 6. jaanuaril 2006 algusega 18.00 NO-teatris (endises Ohvitseride Kasiinos Sakala tn. 3 Tallinnas) Võistlustules Tallinna ja Tartu kultuuripealinnade projekti esindajad, keda hoiab [...]

Paabeli raamatukogu

10 12 2005|

Kirjandusfoorum "Paabeli raamatukogu" toimub 9.-10. detsembril Rahvusraamatukogus. Lähem info: http://www.nlib.ee/kirjandusfoorum

Romaanivõistlus 2006

18 11 2005|

Eesti Romaaniühing teatab, et järgmise romaanivõistluse tähtaeg on 15. detsember 2006. Täpsem info järgneb 2006 a. septembris.

Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes II.

28 10 2005|

Eesti Kirjanike Liit, Eesti rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing korraldavad 24.- 28. oktoobril 2005 ürituse "Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes II". Kirjanikud esinevad raamatukogudes järgnevalt: Kerttu Rakke, Olavi Ruitlane, Peeter Sauter, Wimberg 24. oktoobril kl 12 [...]

EKL juhatuse laiendatud koosolek

13 10 2005|

EKL juhatus koos SA Kultuurileht nõukogu  esindusega (Piret Saluri) valis ajakirja "Looming" uueks peatoimetajaks järgmiseks viieks aastaks Mihkel Muti.

Novellivõistluse tulemused selgunud

26 09 2005|

Novellivõistluse parimad selgusid 26. septembril. Eesti Kirjanike Liidu korraldatud 2005. aasta novellivõistlusele laekus tähtajaks 54 seni avaldamata käsikirja. Zhürii koosseisus Asta Põldmäe, Toomas Vint (esimees) ja Tarmo Teder on oma tööga lõpule jõudnud ning  hindas [...]

EKL Tartu osakonna üldkogu

15 06 2005|

15. juunil toimus Eesti Kirjanike Liidu üldkogu, kus valiti uus osakonna esimees ja juhatus. Senine esimees Janika Kronberg asus tööle Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina. Esimeheks kandideerisid Jaan Malin, Peeter Olesk, Olev Remsu ja Berk Vaher. Teise [...]

Eesti kirjanduse tõlkijate seminar Käsmus

22 05 2005|

Koostöös Eesti Kirjanduse Teabekeskusega toimub Käsmus eesti kirjanduse tõlkijate seminar, n-ö järelaitamiskursus nelja möödunud aasta osas. Kaugemalt tulijaid on 32, kokku 13 riigist. Ülevaateloengutega viimase nelja aasta kirjandusest esinevad: 19.05 - Märt Väljataga (kriitika, esseistika), [...]

EKL juhatuse laiendatud koosolek

04 05 2005|

EKL juhatus koos SA Kultuurileht nõukogu  esindusega (Urmas Klaas, Piret Saluri) valis järgmiseks viieks aastaks ajakiri "Vikerkaar" peatoimetajaks senise peatoimetaja Märt Väljataga.

Tõlkijate ja toimetajate seminar

28 04 2005|

EKL musta laega saalis toimus seminar noortele tõlkijatele ja toimetajatele, kes said kogenud kolleegide käe all õpetust.

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu

08 04 2005|

EKL üldkogul osales kokku 147 liiget. Üldkogu kiitis EKL juhatuse töö 2004. aastal heaks ning kinnitas majandusaasta aruande ja 2005. aasta eelarve. Eesti Kirjanike Liidu üldkogu otsustas, et EKL määratleb end loomeliiduna Loovisikute ja loomeliitude [...]

Seminar “Ümber teadvuse palava pudru”

24 03 2005|

EKL musta laega saalis toimus seminar, kus pidasid ettekandeid: Kristjan Laasik "Teadvusest filosoofias ja kirjanduses, Arne Merilai "Luule ja teadvus", Andres Soosaar "Väiksed kastid linna keskel" ja Märt Väljataga "Romantiline eneseteadvus ja siirdkõne".

Romaanivõistlus 2004

16 11 2004|

Läheneb romaanivõistluse tähtaeg - 15. detsember 2004! Käsikirju võib tuua alates 1. detsembrist Kirjanike Liitu, Harju 1. Zhürii: Jaanus Adamson, Juhan Habicht, Eeva Park, Aino Pervik, Ott Raun, Linda Uustalu, Berk Vaher

Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes

23 10 2004|

Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing korraldavad 21.- 23. oktoobril ürituse "Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes", mille käigus kaheksa hetkel aktiivselt tegevat Eesti kirjanikku külastavad kaheksat Eesti raamatukogu. Kaks neljaliikmelist gruppi kohtuvad raamatukoguhoidjate ja lugejatega, [...]

EKL juhatuse laiendatud koosolek

29 09 2004|

EKL juhatus koos "Akadeemia" kolleegiumi esindusega valis järgmiseks viieks aastaks ajakiri "Akadeemia" peatoimetajaks matemaatikadoktor Toomas Kiho.

Tõlkijate seminar 2005

10 09 2004|

Koostöös Eesti Kirjanduse Teabekeskusega toimub eesti kirjanduse tõlkijate seminar 18.-22. mail 2005 Käsmus.

Kaasaegne eesti kirjandus Vikerraadios

27 06 2004|

Alates 27. juunist 2004 (hommikuprogrammi viimases tunnis, orienteeruvalt kell 09.30) hakatakse Vikerraadios esitama kaasaegset eesti kirjandust. Lugemised toimuvad igal pühapäeval. Eesmärk on tutvustada ja anda ülevaadet kaasaegsest eesti kirjandusest ning seekaudu pakkuda kuulajatele puhast naudingut. [...]

Eesti Kirjanike Liidu üldkogu

16 04 2004|

EKL üldkogul valiti uus esimees - Jan Kaus ja uus juhatus: Maimu Berg, Mall Jõgi, Krista Kaer, Kalev Kesküla, Andrus Kivirähk, Mati Sirkel, Piret Viires, Märt Väljataga. Juhatusse kuuluvad ka Loomingu peatoimetaja Udo Uibo ja  [...]

Alustas tööd “Autorihüvitusfond”

01 03 2004|

Uus fond hakkab maksma autoritele hüvitust  teoste laenutamise eest rahvaraamatukogudest. Info "Autorihüvitusfondi" koduleheküljelt http://www.ahf.ee/

Tammsaare 125 ja Tammsaare romaanipreemia

31 01 2003|

EKL musta laega saalis toimus A. H. Tammsaare juubelikonverents "Tammsaare - aegumatu aare". Tammsaare romaanipreemia, mis antakse viimase viie aasta parimale romaanile, pälvis Andrus Kivirähk romaaniga "Rehepapp".

Eesti Kirjanike Liit 80

08 10 2002|

8. oktoobril tähistab Eesti Kirjanike Liit oma 80. juubelit. Eesti Kirjanikkude Liit kui kirjanike ja kriitikute kutseühing asutati 8. oktoobril 1922. aastal  Tallinna Raekojas, esimeseks esimeheks valiti Friedebert Tuglas, liitu kuulus 33 liiget. Eesmärgiks oli [...]

EKL juhatuse laiendatud koosolek

11 09 2002|

EKL juhatus koos kirjastus "Perioodika" nõukogu esimehega valis järgmiseks viieks aastaks ajakirja "Looming" peatoimetajaks senise peatoimetaja Udo Uibo.

Ene Mihkelson Balti preemia kandidaadiks

30 08 2002|

2002. aasta Balti Assamblee kirjanduspreemia kandidaadiks esitas Eesti Kirjanike Liit Ene Mihkelsoni romaani "Ahasveeruse uni". Varem on selle preemia saanud eesti kirjanikest Emil Tode, Jaan Kaplinski ja Jaan Kross.

Betti Alveri debüüdipreemia

10 11 2001|

EKL Tartu osakonna poolt välja antava Betti Alveri debüüdipreemia sai 2001. aastal Mehis Heinsaar novellikogu "Vanameeste näppaja" eest.

EKL juhatuse laiendatud koosolek

12 10 2001|

EKL juhatus koos kirjastus "Perioodika" nõukogu esindusega valis järgmiseks kolmeks aastaks ajakiri "Akadeemia" peatoimetajaks matemaatikadoktor Toomas Kiho.

Andrus Kivirähk Balti preemia kandidaadiks

27 08 2001|

2001. aasta Balti Assamblee kirjanduspreemia kandidaadiks esitas Eesti Kirjanike Liit Andrus Kivirähki romaani "Rehepapp". Varem on selle preemia saanud eesti kirjanikest Emil Tode, Jaan Kaplinski ja Jaan Kross.

EKL juhatuse külaskäik Soome Kirjanike Liitu

21 08 2001|

20.-21. augustil tegi Eesti Kirjanike Liidu juhatus  ametliku külaskäigu Soome kolleegidele Helsingisse. 500-liikmelise Soome Kirjanike Liidu peakorteris vahetati juhatuste vahel teavet kirjanikele oluliste asjade üle siin- ja sealpool lahte ning lepiti kokku soome kirjanike vastuvisiidis [...]