Algas kandideerimine kirjanikupalgale aastateks 2024–2026 09.11.23

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi viiele kirjanikupalgale, mille eesmärk on võimaldada
kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele.

Kirjanikupalgaga kaasneb ravi- ja pensionikindlustus.

Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud ja
ilukirjanduse tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda erialasele
loometööle ning on Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba. Kandidaat ei
pea olema loomeliidu liige.

Kirjanikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme
järgneva aasta loominguliste kavadega ning ülevaade viimaste aastate loomingulisest tegevusest
ja olulisematest meediakajastustest.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 23.11.2023. Konkureerimisdokumendid palume nimetatud kuupäevaks saata digiallkirjastatuna e-aadressile taotlus@ekl.ee.

Taotlusi on võimalik saata ka Eesti Kirjanike Liidu postiaadressile Harju 1, Tallinn 10146.

Taotluste alusel teeb otsuse valimiskomisjon, mille liikmete hulka kuuluvad Eesti Kirjanike
Liidu, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjanduse Teabekeskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse
ja Eesti Kirjastuste Liidu esindajad.

Tulemused tehakse teatavaks 01.12.2023.

Konkursi võitjatega sõlmitakse töölepingu seadusele vastav tööleping. Palga saaja kohustub
lepingu kehtivuse ajal esitama iga-aastaselt vabas vormis ülevaate oma erialasest tegevusest.

Vajadusel täpsem info nimetatud aadressidel või telefonil 627 6410.

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa