Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2019 19.04.19

18. aprillil toimus Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta üldkogu. Üldkogul osales koos volitustega 187 EKLi liiget. Aruannetega esinesid EKLi esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuht Mart Siilmann ja revisjonikomisjoni esimees Indrek Tart. Üldkogu kinnitas EKLi eestseisuse ja juhatuse 2018. aasta aruande, 2018. aasta majandusaruande,  2019. aasta eelarve ja EKLi stipendiumide määramise ja maksmise korra. Vabal foorumil võtsid sõna Andrei Hvostov, Ingrid Velbaum-Staub, Jaan Malin ja Janika Kronberg.
Üldkogul toimusid esimehe, eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimised. EKLi esimeheks valiti Tiit Aleksejev, eestseisuse liikmeteks Andrei Hvostov, Maarja Kangro, Doris Kareva, Veronika Kivisilla, Jüri Kolk, Eeva Park, Aare Pilv, Rein Raud, Urmas Vadi, Märt Väljataga (neile lisanduvad esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher ja Loomingu peatoimetaja Janika Kronberg) ning revisjonikomisjoni liikmeteks Indrek Tart ja Taavi Kangur.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa