Eesti Kirjanike Liidu üldkogu 2022 02.05.22

29. aprillil toimus Eesti Kirjanike Liidu 2022. aasta üldkogu. Üldkogul osales koos volitustega 178 EKLi liiget. Aruannetega esinesid EKLi esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher, haldusjuht Taivo Mälton ja revisjonikomisjoni esimees Indrek Tart. Üldkogu kinnitas EKLi eestseisuse ja juhatuse 2021. aasta aruande, 2021. aasta majandusaruande ja 2022. aasta eelarve. Vabal foorumil võtsid sõna Tamur Kusnets, Tiit Aleksejev, Tiia Toomet, Jaan Malin, Ingrid Velbaum, Maimu Berg, Indrek Mesikepp, Janika Kronberg, Krista Ojasaar, Berk Vaher.

Üldkogul toimusid esimehe, eestseisuse ja revisjonikomisjoni valimised. EKLi esimeheks valiti Tiit Aleksejev, eestseisuse liikmeteks Janika Kronberg, Krista Ojasaar, Doris Kareva, Piret Viires, Märt Väljataga, Triinu Tamm, Kai Aareleid, Øyvind Rangøy, Karl Martin Sinijärv ja Rein Raud (neile lisanduvad esimees Tiit Aleksejev, Tartu osakonna esimees Berk Vaher ja Loomingu peatoimetaja Indrek Mesikepp) ning revisjonikomisjoni liikmeteks Indrek Tart ja Jaan Malin.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa