Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale 09.11.22

Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja konkursi kirjanikupalgale

Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest makstava kirjanikupalga eesmärk on võimaldada kutselistele kirjanikele ja ilukirjanduse tõlkijatele pühendumist loomingulisele tegevusele.

2023. aastaks määratakse viis kirjanikupalka, mis pikenevad ka 2024. ja 2025. aastale. Palgaga kaasneb haigus- ja pensionikindlustus.

Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud ja ilukirjanduse tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda erialasele loometööle ning on Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba. Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.

Kirjanikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme järgneva aasta loominguliste kavadega ning ülevaade viimaste aastate loomingulisest tegevusest ja olulisematest meediakajastustest.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 23.11.2022.

Konkureerimisdokumendid palume nimetatud kuupäevaks postitada või tuua Eesti Kirjanike Liitu (Harju 1, Tallinn 10146) või saata digiallkirjastatuna e-aadressile taotlus@ekl.ee.

Taotluste alusel teeb otsuse Eesti Kirjanike Liidu eestseisuse poolt nimetatav valikukomisjon. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjanduse Keskuse, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjastuste Liidu esindajad. Tulemused tehakse teatavaks 6. 12.2022.

Konkursi võitjatega sõlmitakse töölepingu seadusele vastav tööleping. Palga saaja kohustub lepingu kehtivuse ajal esitama vähemalt kord aastas vabas vormis ülevaate oma erialasest tegevusest.

Vajadusel täpsem info nimetatud aadressidel või telefonil 627 6410.

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa