Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad 15.03.22

14. märtsil anti Kirjanike Maja musta laega saalis üle Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2021. a. aastaauhinnad.
Põhižürii koosseisus Made Luiga (esimees), Leo Luks, Maia Tammjärv, Mihkel Kaevats ja Berit Petolai valis aastaauhinna laureaatideks
PROOSA
Mait Vaik “Simulatsioon” (Puiestee)
LUULE
Hasso Krull “Ava” (Kaksikhammas)
Ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus Hasso Krull (esimees), Malle Talvet ja Lauri Eesmaa valis aastaauhinna laureaatideks
ILUKIRJANDUSLIK TÕLGE VÕÕRKEELEST EESTI KEELDE
Alari Allik – tõlge klassikalisest jaapani keelest:
Sei Shōnagon „Padjamärkmed“ (Tallinna Ülikooli Kirjastus)
ILUKIRJANDUSLIK TÕLGE EESTI KEELEST VÕÕRKEELDE
Anja Salokannel – tõlge soome keelde:
Jaan Kaplinski valikkogu „Õhtu toob tagasi kõik“ („Ilta tuo takaisin kaiken“, kirjastus Parkko)
MÕTTEKIRJANDUSE TÕLGE
Mõttekirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus: Peeter Müürsepp (esimees), Kaarina Rein ja Tõnu Tannberg valis auhinna laureaadiks
Märt Väljataga – David Hume᾽i „Uurimus inimese arust. Uurimus moraali printsiipidest“, David W. Hamlyni „Metafüüsika“ ja Bernard Williamsi „Eetika ja filosoofia piirid“ tõlked inglise keelest (EKSA)
LASTEKIRJANDUS
Lastekirjanduse žürii koosseisus Jaanus Kõuts (esimees), Leelo Märjamaa ja Ulla Saar valis aastaauhinna laureaadiks
Kätlin Kaldmaa „Lydia“ (Hunt)
ESSEISTIKA
Esseistika ja artikliauhinna žürii koosseisus Eneken Laanes (esimees), Elle-Mari Talivee ja Indrek Ojam valis aastaauhinna laureaatideks
Triinu Pakk „Aja lood ja legendi sinepiiva” (EKSA)
ARTIKLIAUHIND
Peeter Torop „Bahtini polüfooniatest” (Mihhail Bahtini „Dostojevski poeetika probleemid” saatesõna)
VENEKEELSE KIRJANDUSE AUHIND
Venekeelse kirjanduse auhinna žürii koosseisus Aurika Meimre (esinaine), Silvi Salupere ja Nadežda Ptšelovodova valis aastaauhinna laureaatideks
Andrei Ivanov – romaan «Театр ужасов» /„Õuduste teater“/
Larissa Joonas – luulekogumik «Пустоши флайтрадара» /„Lennuradari tühikud“/

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa