Rebastel on urud, taeva lindudel on pesad ja kirjanikel on Käsmu loomemaja. See on paik, kus on valminud paljud eesti kultuurilukku läinud teosed ja kus sääraseid teoseid luuakse ka tulevikus. Kui inimesed kõrvale jätta, siis on võimalik, et Käsmu loomemaja ongi Eesti Kirjanike Liidu kõige suurem väärtus. Ja seda mitte hoone, vaid seletamatu kerguse pärast, millega tekstid seal valmivad. Käsmu on autoritele oluline ja kui keegi soovib toetada eesti kirjandust, siis üks võimalus selleks on teha annetus Käsmu fondi, millega loomemaja üleval peetakse.

Fondi statuut.

Käsmu fondi konto: EE662200221067200075 (Eesti Kirjanike Liit)

Foto: Kris Moor

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa