Kirjanike liit kuulutab välja romaanivõistluse 14.03.24

Eesti Kirjanike Liit kuulutab emakeelepäeval, 14. märtsil 2024 välja järjekordse romaanivõistluse!

Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema kirjutatud eesti keeles, varem avaldamata, mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta), anonüümsed (st varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega), vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese reavahega. Tähemärgi suurus peab olema vähemalt 12 ja leheküljed tuleb nummerdada.

Käsikirjad palume saata hiljemalt 2025. aasta 1. märtsi postitempliga aadressile Harju 1, 10146 Tallinn. Tulemused tehakse teatavaks sama aasta juunis.

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus on 1926. aastal algatatud kirjastuse Loodus romaanivõistluse idee jätkaja ning lähtub oma tegevuses Eesti Romaaniühingu võistluse praktikatest ja põhimõtetest. Võistlus, mis taaselustati 2014. aastal erakapitali toel, toimub üle aasta.

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa