Kirjanikke toetavad nimelised allfondid SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND kahekümne seitsmendal jagamisel 06.10.16

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00.
Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorist aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428, vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 100-st nimelisest allfondist, millest kaks toetavad kirjanikke.
Aimée ja Vladimir Beekmani fond
Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Paarisaastatel antakse stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.
Käesoleval aastal antakse stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule loominguliseks tegevuseks, hindamise kriteeriumiks on kahel eelmisel aastal ilmunud looming.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Halduskogu 2-liikmeline: Aimée Beekman, Jaak Urmet.
Juhan Jaigi mälestusfond
Algatatud 2000. aastal Juhan Jaigi (1899−1948) järeltulijate poolt eesmärgiga toetada laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 925 eurot.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Ilo Jaik Riedbergile

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa