Kirjanikupalk loomingulises tippvormis kirjanikule 06.11.15

Täiendatud 08.12.2015
Täiendatud 19.01.2016
Seoses Tõnu Õnnepalu loobumisega kirjanikupalgast otsustas komisjon anda selle pingereas 6. kohale jäänud kirjanikule Triin Soometsale.
Komisjon koosseisus Kaidi Urmet, Ilvi Liive, Janne Andresoo, Triin Soone, Teet Kallas, Märt Väljataga ja Karl Martin Sinijärv valis välja järgmised kirjanikud:
Maarja Kangro
Indrek Koff
Mihkel Mutt
Jürgen Rooste
Tõnu Õnnepalu

Palgasaajate valimiseks kuulutab loomeliit välja avaliku konkursi tähtajaga 30.11.2015.
Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud või tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda loometööle. Kandideerimiseks tuleb esitada:
* loominguline biograafia,
* viimase viie aasta loomingulise tegevuse põhjalikum ülevaade,
* ülevaade olulisematest meediakajastustest,
* avaldus koos järgneva kolme aasta loominguliste eesmärkidega.
Dokumendid saata taotlus@www.ekl.ee või Harju 1, 10146 Tallinn.
Valiku tegemisel võetakse aluseks eeskätt kandidaadi kolme aasta loomingulised eesmärgid, arvestades ka eelnevate aastate loomingut ja erialast tegevust ning senise loometöö mõju Eesti kultuurile, sealhulgas rahvusvaheliselt.
Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.
Mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.
Palga määramise eelduseks ei ole kuulumine loomeliitu.
Palk ei ole ka „elutööpreemia“, vaid määratakse taotleja hetkepotentsiaali (sh rahvusvahelise läbilöögivõime) alusel.

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa