Kirjanikupalk loomingulises tippvormis kirjanikule 07.11.16

Palgasaajate valimiseks kuulutab loomeliit välja avaliku konkursi tähtajaga 30.11.2016.
Kirjanikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kirjanikud või tõlkijad, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda loometööle. Kandideerimiseks tuleb esitada:
* loominguline biograafia,
* viimase viie aasta loomingulise tegevuse põhjalikum ülevaade,
* ülevaade olulisematest meediakajastustest,
* avaldus koos järgneva kolme aasta loominguliste eesmärkidega.
Dokumendid saata taotlus@www.ekl.ee või Harju 1, 10146 Tallinn.
Valiku tegemisel võetakse aluseks eeskätt kandidaadi kolme aasta loomingulised eesmärgid, arvestades ka eelnevate aastate loomingut ja erialast tegevust ning senise loometöö mõju Eesti kultuurile, sealhulgas rahvusvaheliselt.
Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.
Mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.
Palga määramise eelduseks ei ole kuulumine loomeliitu.
Palk ei ole ka „elutööpreemia“, vaid määratakse taotleja hetkepotentsiaali (sh rahvusvahelise läbilöögivõime) alusel.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa