Kroonikat: Jaanuar, 2021 14.01.21

Kirjanduselu kroonikat ajakirjast Looming

1.–22. detsembrini toimus Tartu Raekoja platsi Jõululinna rajatud „Kirjaniku kodus” programm „Isu sisu järele”, millega tähistati viie aasta täitumist Tartu saamisest UNESCO kirjanduslinnaks. Korraldajateks olid kõik senised Tartu linnakirjanikud, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond, Tartu Linnaraamatuko­gu ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond. Autorite esinemised kanti üle ka veebis. Programmis osalesid Carolina Pihelgas ja Katariina Tirmaste, Marge Pärnits, Sveta Grigorjeva, Siim Lill ja Paavo Matsin, Peeter Sauter, Heidi Iivari, Anti Saar, Maimu Berg, Meelis Friedenthal, Jüri Kolk, Leelo Tungal, Mika Keränen, Hasso Krull, Vahur Afanasjev, Kaisa Kuslapuu ja Joosep Vesselov, Rein Raud, Triin Soomets, Margit Lõhmus, Kristiina Ehin ja Silver Sepp, Doris Kareva ja Ermo Kattago ning kahel õhtul TarSlämmi lavaluuletajad.

3., 10. ja 17. detsembril algasid Tartu Raekoja platsil „Kirjaniku kodu” juurest kir-janduslik-kultuuriloolised jalutuskäigud. Ants Siim Tartu Linnamuuseumist ja Ülo Treikelder Tartu Linnaraamatukogust viisid huvilised jalutama jõuluaegsesse kesk-linna.

4. detsembril avati Tartu Linnaraamatukogus väliseesti ja vanema raamatu osakon-nas näitus „Saja-aastased raa­matud Tartu Linnaraamatukogus: ilmunud 1920”. Näituse koostas raamatukoguhoidja Tiina Tarik.

8. detsembril kuulutati Tartu Kirjanduse Maja veebiprogrammis välja Ants Orase kriitikaauhinna kuues laureaat, kelleks osutus Märt Väljataga arvustuse „Johanneste ilmutused” eest („Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahe-tus 1911—1940” (I—II), koost. Paul Rummo”, „Sirp” 25. IX 2020). Teised nominendid olid Klaarika Kaldjärv, „Ma kirjutan kurvimaid ridu” (Pablo Neruda „Armas-tusluuletused”, tlk Carolina Pihelgas, „Sirp” 10. I 2020), Indrek Ojam, „Lepituse tähendus on endiselt lahtine” (Theodor W. Adorno „Valik esseid kirjandusest”, tlk Krista Räni, „Akadeemia” 2020, nr 2), Joosep Susi, „Leiutlev, mänguline ja enese-teadlik” (Rebekka Lotmani doktoriväitekiri „Eesti sonett”, „Keel ja Kirjandus” 2019, nr 12), ja Mart Velsker, „Kuuleb oma mõtete keelt” (Tõnis Vilu luulekogu „Tunde-kasvatus. Jaapani surmaluuletused”, „Looming” 2020, nr 9). Sõna sai laureaat, žürii nimel kõneles Indrek Mesikepp. Žüriisse kuulusid veel Hanna Linda Korp, Brita Melts, Kajar Pruul ja Maia Tammjärv, esinesid ka Joosep Vesselov ja Kaisa Kusla-puu.

9. detsembri kirjanduslikul kolmapäeval tähistas Arvo Valton oma 85. sünnipäeva uute raamatute „Noppeid maiselt teelt” ja „Noppeid taevaselt teelt. Noppeid vaevaselt teelt” (Kirjastuskeskus) esitlusega. Kõneles ja autoriga vestles Janika Kronberg. Katkendeid lugesid Tõnu Oja ja Kristjan Üksküla. Laulis Maria Listra, muusikat tegid Matilde Kivisilla ja Mari Visnapuu-Mägi.

10. detsembril avati Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas rändnäitus „Palju õnne, Pipi!”. Tekstist, illustratsioonidest ja mängunurgast koosneva näituse pani kokku Rootsi Instituut koos Astrid Lindgren AB-ga, näituse vahendas Rootsi suursaatkond.

11. detsembril tähistasid Tartu Kirjanduse Maja veebiprogrammis kirjanduslinna 5. aastapäeva veel Maarja Kangro, Jan Rahman, Contra, Merca, Berit Kaschan ja Aapo Ilves.

11. detsembril esitleti Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubis „Salong” sarja „Õhtud eesti ulmega” raames Veiko Tammjärve graafilist romaani „„Hukkunud Alpinisti” hotell”.
12. detsembril toimus Tartu Kirjanduse Maja veebiprogrammis virtuaalne kirjandusviktoriin, küsimusi esitasid Siim Lill ja Rauno Alliksaar.

15. detsembri kirjanduslikul teisipäeval esitles Joanna Ellmann Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubis „Salong” oma luulekogu „Peegeldused tundmatust”, autoriga vestles Kaisa Ling.

16. detsembril toimunud Tartu Linna­raamatukogu noorte pop-up-kirjan­dus­kohvikus kõneldi Maja Lunde raamatust „Lumeõde”. Vestlus toimus virtuaalruumis ja seda juhtis raamatukoguhoidja Irina Möldre.

16. detsembril esitas Triin Soomets Viimsi raamatukogu korraldatud luuleõhtul oma uut luulet, vahepalasid esitas tšellist Ann Kuut.

18. detsembril pidas Jonathan Roper Tartu Kirjanduse Maja veebiprogrammis loengu „Three Frisians / Kolm friisi”.

19.—20. detsembrini esines Triin Soomets India, Usbeki ja Aserbaidžaani koostöös korraldatud rahvusvahelisel luulefestivalil „Golden Words Uzbek Virtual Poetry Festival 2020”. Zoomi vahendusel lugesid oma luulet poeedid üle maailma.

22. detsembril avati Tartu Linnaraamatukogus Uku Masingu luulele pühendatud fotonäitus, Karin Varblase „Sammalrohelised mõtted”.

27. detsembril arvas Eesti Kirjanike Liidu eestseisus põhikirja punkti 10c alusel loomeliidu liikmeskonnast välja Peeter Helme. EKL-i liikmeteks võeti vastu Urmo Jaanimägi, Tiina Laanem, Epp Petrone ja Märt Sepper.

29. detsembril toimus Tartu Kirjanduse Maja veebiprogrammis raamatupoe „Utoopia” korraldatud Ivan Illichi salongiõhtute vahekokkuvõte, kõneles Siim Lill.

Õnnitleme!

22. jaanuar — Jaan Kaplinski 80
22. jaanuar — Jan Kaus 50

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa