Kroonikat: Juuni, 2021 10.06.21

Kirjanduselu kroonikat ajakirjast Looming

2.–25. maini oli Tartu Linnaraamatu-­
kogus avatud näitus „Tartu linnakirjanikud”.

4. mai virtuaalsel kirjanduslikul teisi­päeval esitleti kogumiku „Balti kirjakultuuri ajalugu” I köidet „Keskused
ja kandjad”. Raamatust kõnelesid Liina Lukas, Katre Kaju, Pärtel Piirimäe, Jaan Undusk, Tiina-Erika Friedenthal, Meelis Friedenthal, Kristi Viiding ja Kairit
Kaur.

5. mai virtuaalsel kirjanduslikul kolmapäeval „TÜHI saal tühjas saalis” esinesid Piret Viires, Maarja Kangro, Daniele ­Monticelli, Triin Tasuja, Julia Kuznetski, Jürgen Rooste, Suzanna Eisel, Margus Vihalem, Berit Kaschan ja Rein Veidemann.

7. mail tähistati Rutt Hinrikuse 75. sünnipäeva veebiseminariga „Elulugu – elu, ajaloo ja kirjanduse kohtumispaik. Rutt Hinrikus 75”. Sõnavõttudega esinesid Martin Eessalu, Eve Annuk, Risto Järve, Mare Kõiva ja Ene Kiipus. Ettekanded pidasid Janika Kronberg, Tiiu Jaago, Tiina Kirss, Mirjam Hinrikus, Marju Lauristin, Leena Kurvet-Käosaar ja Astrid Tuisk. Virtuaalnäituse „Mnemosyne templis. Rutt Hinrikus 75” avas Marin Laak.

7. mail esilinastus Prima Vista festivali raames luulefilm „Tundekasvatus”, kus osales neliteist luuletajat Eestist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt.

11. mail esitleti kirjanduslikul teisipäeval Pierre Hadot’ raamatut „Mis on antiik­filosoofia?”. Vestlusringis osalesid Anti Saar, Neeme Näripä ja Toomas Lott, vestlust juhtis Siim Lill.

11. mail oli Tallinna Keskraamatukogu virtuaalse „Luuleklubi” külaliseks Reijo Roos, kes tutvustas kakskeelset kogumikku „Sinisild/Sinisilta”.
12. mail esines virtuaalsel kirjanduslikul kolmapäeval luuletuste ja muusikaga ­Leonora Palu.

15. mail anti Tartu Kirjanduse Maja hoovis üle Eesti Ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia ulmejutuvõistluse auhinnad. Jutu­võistlusest võttis osa 69 tööd ning pea­preemia pälvis Häli Kivisild jutuga „Juhtumised Pahura Jumala baaris”. Žüriisse kuulusid Ene Kallas, Mairi Laurik, Miikael Jekimov, Andri Riid ja Eva Luts.

16. mail pälvis Karl Eduard Söödi laste­luuleauhinna Anti Saare raamat „Suur koogitegu” (kunstnikud Priit Pärn, Olga Pärn ja Märt Rudolf Pärn). Žüriisse kuulusid Toivo Ärtis, Helju Hallap, Jaanika Palm, Lea Tali, Hanna-Mari Hillep, Karl Martin Sinijärv ja Kadi Kurema; auhinda annab välja Luunja vald.

18. mai kirjanduslikul teisipäeval esitles Jaan Malin luulekogu „SA”. 27. mail toimus luulekogu esitlus Ukraina Kultuuri­keskuses.

19. mai virtuaalsel kirjanduslikul kolmapäeval esines Merca, temaga vestles Juku-Kalle Raid.

19. mail Eesti Lastekirjanduse Kesku­ses toimunud virtuaalsel lasteraamatukoguhoidjate õpipäeval anti üle Muhvi auhind lastekirjanduse tutvustamise eest. Auhinna pälvis Mirjam Kaun Tallinna Keskraamatukogust. Samuti tunnustati Eesti Rahvusringhäälingu noortesaadet „Nova” lastekirjanduse populariseerimise ja tutvustamise eest.

21. mail toimus Keskkonnaajaloo Keskuse KAJAK kümnendale sünnipäevale pühendatud veebiseminar „Kirjanike ilma­vaatest. Seminar ilmast kirjanduses”. Tervitus­sõnad ütles Kadri Tüür, ette­kannetega esinesid Meelis Frie­denthal, Ulrike Plath, Merili Metsvahi, Janika Päll, Elle-Mari Talivee, Mirjam Hinrikus, Janika Kronberg, Kadri Tüür, Rene Kiis, Ene-Reet Soovik, Eva Rein, Mart Velsker, Johanna Ross ja Jaak Tomberg. Seminari korraldas Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ning Tartu Ülikooli semiootika osakond.

24. mail toimus Kirjanike Maja saalis ning Zoomis sarja „Etüüde nüüdiskultuurist” viieteistkümnes konverents „Siirdeaja kultuuripoliitikad”. Konverentsi juhatas sisse Virve Sarapik. Ettekandega esinesid Paul-Eerik Rummo, Ainiki Väljataga, Rein Veidemann, Maarja Lõhmus, Krista Kaer, Ott Karulin ja Anneli Saro. Kultuuri­ajakirjanduse vestlusringis osalesid Mari Kartau, Andrus Laansalu, Barbi Pilvre ja Johannes Saar, vestlust juhtis Katrin Kivimaa. Teatriuuenduse vestlusringis osalesid Peeter Jalakas ja Andres Noormets, vestlust juhtis Andrus Laansalu. Konverentsi korraldas nüüdiskultuuri uurimise töörühm ja Eesti Kirjanike Liit.

25. mai kirjanduslik teisipäev toimus Kassitoomel, kus avati näitus „Toome ise” Ülle Ottokari piltide ja Toomas Kiho tekstidega.

25. mail arutas Eesti Kirjanike Liidu eestseisus jooksvaid küsimusi ning võttis vastu kolm uut liiget: Triinu Meres, Roy Strider ja Maarja Vaino.

26. mail toimus Eesti Kirjandusmuu­seumis virtuaalne ettekandepäev „Peggasuse seggadusest. Arno Vihalemma 110. sünniaastapäeva puhul”. Avasõna ­ütlesid Marin Laak ja Piret Noorhani. Ette­kandega esinesid Piret Noorhani, Joosep Susi, Loone Ots, Janika Kronberg, Helga Nõu ja Enn Nõu. Avati ka Arno Vihalemma raamatukujunduste virtuaal­näitus. Ettekandepäeva juhatas Maarja Hollo.

26. mai virtuaalsel kirjanduslikul kolmapäeval astusid üles Vanalinna Haridus­kolleegiumi õpilased Pauliine Põldmaa, Anne Mari Saks, Torm Thor Niimann, Hanna Laura Sarv, Joosep Anton, Inger Kivari, Marta Lee Krall, Aleksander Amos Nigesen, Loore Laimets, Mikk Saard, Ellen Jõgi, Erik Hermaküla, Henrik Ratas ja Leonhard Sass Taalmaa lavakavaga „Ei räägi me poliitikast”. Juhendas Tõnis Rätsep.

27. mail avati Tartu Linnaraamatukogus soome-ugri väikerahvaid ja nende kirjandust tutvustav raamatunäitus.

27. mail esitles Marten Kuningas Telliskivi Rahva Raamatus luulekogu „Sabata koma”. Autoriga vestles Keiu Virro.

28. mail esitles Rein Raud Kirjanike Maja saalis oma romaani „Päikesekiri”.

28.–30. maini toimus Tallinnas kirjandus­festival HeadRead.

31. mail avati Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumis näitus „Sõnakas ja auahne. Tammsaare „Juudit” 100”.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Kaia Sisask!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa