Eesti Kirjanike Liidu liikmeks saavad olla teovõimelised füüsilised isikud, kes on avaldanud ilukirjandusliku väärtusega, kirjandusega seotud või kirjandusteaduslikke algupärandeid või tõlkeid.

Liikmekandidaadilt oodatakse e-posti aadressile ingrid@ekl.ee
– liitumisavaldust,
– loomingulist biograafiat,
– kirjanike liidu kahe liikme soovituskirja.

Lisaks palume toimetada oma teosed tutvumiseks Tallinna Kirjanike Majja (Harju 1, 10146 Tallinn).

Otsus vastuvõtmise kohta tehakse eestseisuse koosolekul, mis toimub neli korda aastas. Kandidaat võetakse vastu, kui tema poolt on koosolekul osalejate enamus. Eestseisuse keeldumise korral on kandidaadil õigus taotleda vastuvõtmist üldkogult, kus ta vajab vastuvõtuks vähemalt 2/3 üldkogul osalejate poolthäältest.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa