Eesti Kirjanike Liidu logo kasutatakse liitu esindavas visuaalses kommunikatsioonis. Logo ja selle stiilielemente on keelatud kasutada liidu mainet kahjustaval viisil või vastuolus liidu eesmärkidega. Kui seda siiski tehakse, on Eesti Kirjanike Liidul õigus nõuda, et logo või stiilielementide kasutamine lõpetataks ning hüvitataks liidule tekitatud kahju.

Palju õnne sünnipäevaks, Kersti Unt!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa