Eesti Kirjanike Liidu logo kasutatakse liitu esindavas visuaalses kommunikatsioonis. Logo ja selle stiilielemente on keelatud kasutada liidu mainet kahjustaval viisil või vastuolus liidu eesmärkidega. Kui seda siiski tehakse, on Eesti Kirjanike Liidul õigus nõuda, et logo või stiilielementide kasutamine lõpetataks ning hüvitataks liidule tekitatud kahju.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Ülle Kauksi, Andra Teede ja Andrus Triisberg!