Eesti Kirjanike Liidu logo kasutatakse liitu esindavas visuaalses kommunikatsioonis. Logo ja selle stiilielemente on keelatud kasutada liidu mainet kahjustaval viisil või vastuolus liidu eesmärkidega. Kui seda siiski tehakse, on Eesti Kirjanike Liidul õigus nõuda, et logo või stiilielementide kasutamine lõpetataks ning hüvitataks liidule tekitatud kahju.

Tervitame uusi liikmeid:
Juhan Aru
Taavi Eelmaa
Kadri Jaanits
Leenu Nigu
Kadri Ann Sumera