MITTE)KOHTUMINE TUTTAVAGA: kultuuriloo kujutamine ja tõlgendamine etenduskunstides 07.09.15

Konverents sarjast „Etüüde nüüdiskultuurist“
18. septembril 2015 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis
11.00 Avamine
Madis Kolk, Vaimulike kujutamine eesti aja- ja kultuuriloolises teatris
Ene Paaver, Suurmehed ja naissuurmehed uuemas kultuuriloolises dramaturgias
Jaanika Juhanson, Kultuurilugu kuuldemängudes 1990ndatest tänaseni
Kerttu Männiste, Kultuuriloo elustamine mäluasutustes. Kunstitõde ja muuseumitõde
13.00 – 13.45 Kohvipaus
Mari Laaniste, Seal, kus meid ei olnud: „Kohtumine tundmatuga”
Pille-Riin Purje, Liivale kirjutav Suuman
Anneli Saro, Liivi kõnetused. Juhan Liiv eesti nüüdisteatris
Luule Epner, Kokkusaamisi eesti kultuurilooga Madis Kõivu dramaturgias
16.00 Kogumiku „Võlus ja vaimus, valguses ja varjus. Mari Saadi maailm. Etüüde nüüdiskultuurist 5” tutvustus
Korraldajad:
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskus
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Kunstiakadeemia
Toetavad:
Eesti Kultuurkapital
Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi programm „Eesti kirjandus“

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Mihhail Veller!

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa