Abiks õiguste kaitsmisel

Loovisikute ja loomeliitude seaduseelnõu seletuskiri (2009)
Kantsleri käskkiri pärimise teel üle läinud autoriõiguste litsentsitasu määrade kehtestamise kohta (2014)
Õiglased teoste ja nende osade avaldamise tingimused ja mahud ning minimaalsed autorile makstavate hüvitiste määrad – õpikud ja töövihikud (2016)

Palju õnne sünnipäevaks, Imbi Paju ja Kristiina Ross!

Tervitame uusi liikmeid:
Juhan Aru
Taavi Eelmaa
Kadri Jaanits
Leenu Nigu
Kadri Ann Sumera