Abiks õiguste kaitsmisel

Loovisikute ja loomeliitude seaduseelnõu seletuskiri (2009)
Kantsleri käskkiri pärimise teel üle läinud autoriõiguste litsentsitasu määrade kehtestamise kohta (2014)
Õiglased teoste ja nende osade avaldamise tingimused ja mahud ning minimaalsed autorile makstavate hüvitiste määrad – õpikud ja töövihikud (2016)

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Anu Kree
Ketlin Rauk
Reijo Roos
Jonathan Roper
Peedu Saar
Lilli Luuk