Abiks õiguste kaitsmisel

Loovisikute ja loomeliitude seaduseelnõu seletuskiri (2009)
Kantsleri käskkiri pärimise teel üle läinud autoriõiguste litsentsitasu määrade kehtestamise kohta (2014)
Õiglased teoste ja nende osade avaldamise tingimused ja mahud ning minimaalsed autorile makstavate hüvitiste määrad – õpikud ja töövihikud (2024)

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa