2023. aasta romaanivõistluse osalemistähtaeg on möödunud, tulemused tehakse teatavaks 16. juunil.

Romaanivõistluse 2023 tingimused

Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema
– kirjutatud eesti keeles,
– varem avaldamata,
– mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta),
– anonüümsed (st varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega),
– vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese reavahega, tähemärgi suurus vähemalt 12,
– nummerdatud lehekülgedel.

Käsikirjad palume tuua Eesti Kirjanike Liitu (Harju 1, 10146 Tallinn) hiljemalt 1. märtsil 2023 või saata posti teel mitte hilisema kui 2023. aasta 1. märtsi postitempliga.

Palju õnne sünnipäevaks, Karl-Martin Sinijärv!

Tervitame uusi liikmeid:
Juhan Aru
Taavi Eelmaa
Kadri Jaanits
Leenu Nigu
Kadri Ann Sumera