ROMAANIVÕISTLUS 2019 10.04.18

Eesti Kirjanike Liit kuulutas välja järgmise romaanivõistluse. Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema:
– kirjutatud eesti keeles
– varem avaldamata
– mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta)
– anonüümsed (s.t. varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega)
– vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese reavahega, tähemärgi suurus vähemalt 12
– nummerdatud lehekülgedel
Käsikirjad palume tuua hiljemalt 4. veebruaril 2019 või saata posti teel mitte hilisema kui 2019. aasta 4. veebruari postitempliga Eesti Kirjanike Liitu (Harju 1, Tallinn,10146).
Nimetatud kuupäevadest hiljem toodud või saadetud töid arvesse ei võeta.
Romaanivõistluse töid hakkab hindama selleks kokku kutsutud ja Eesti Kirjanike Liidu juhatuse poolt kinnitatud žürii koosseisus: Vahur Afanasjev, Tiit Aleksejev, Maimu Berg, Peeter Helme, Holger Kaints, Mairi Laurik, Ene Paaver, Aare Pilv. Žürii tööaeg on veebruar-aprill 2019 ning žüriil on õigus otsustada auhinnaliste kohtade arvu, jaotuse ning auhinnafondi jagunemise üle. Võistluse auhinnafond on 10 000 eurot. Lisaks tõlgitakse žürii valikul üks käsikiri väliskirjastajatele tutvustamiseks inglise keelde.
Samuti annab žürii igale esitatud käsikirjale žürii liikmete kirjaliku tagasiside.

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa