EKL-i solidaarsusfondi statuut

1. Eesmärk

Fondi eesmärgiks on toetada majanduslikult raskesse olukorda sattunud EKLi liikmeid.

2. Toetamise põhimõtted

2.1 Toetusi eraldatakse vastavalt EKLi majanduslikule olukorrale ja/või EKLi solidaarsusfondi laekunud annetustele. 

2.2. Toetuse eraldamise otsustavad EKLi eesseisuse liikmed iga aasta 1. jaanuariks laekunud sooviavalduste alusel salajase hääletusega. 

2.3. Taotluses peab olema vabas vormis taotleja majandusliku olukorra kirjeldus ja põhjendus, miks on toetus vajalik.

2.4. Toetusi otsustatakse koos Loovisikute ja loomeliitude seadusega ette nähtud stipendiumide eraldamisega. 

2.5. Toetus võib olla ühekordse makse vormis. 

2.6. Toetust on võimalik eraldada ka erakorraliselt, EKLi liiget tabanud õnnetuse korral. 

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa