TÕLKEVÕISTLUS 2017 09.03.17

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon korraldab koostöös Tallinna ülikooli ja ajalehega Postimees noortele tõlkehuvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt-toimetajatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste ja üliõpilasi, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljast keelest: inglise, prantsuse, vene, jaapani.
  Osalejad tõlgivad (ühest või mitmest vabalt valitud keelest) ühe etteantud tervikliku proosateksti (5-6 lk) eesti keelde.
 • Tõlkevõistlus kuulutatakse välja 14. märtsil. Alates sellest kuupäevast on tõlgitavad tekstid kättesaadavad siinsamas lehel.
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 14. aprilliks 2017. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava märksõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märksõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) lisatakse vaid e-kirja teksti.
  NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.
 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja mais.
  Iga keele puhul selgitatakse välja kolm parimat. Parimatele on auhinnad, need jagunevad järgmiselt:
  I koht – 400 eurot
  II koht – 300 eurot
  III koht – 200 eurot

Žüriid

Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

Inglise keel – Krista Kaer, Märt Väljataga, Doris Kareva, Ülar Ploom
Prantsuse keel – Kaia Sisask, Heli Allik
Vene keel – Veronika Einberg, Aare Pilv
Jaapani keel –  Alari Allik, Rein Raud

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’iga.
 • Võitjad kuulutatakse välja 25. mail.
 • Mai lõpus – juuni alguses toimub seminar (igale keelele eraldi), kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle juunis.

Tervitame uusi liikmeid:
Epp Aareleid
Riina Jesmin
Mari Laan
Lii Tõnismann