TÕLKEVÕISTLUS 2021 11.01.21

Alanud on viies noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, prantsuse-eesti, portugali-eesti, hiina-eesti
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Bryan Washington, „Katy“

prantsuse tekst – Laurent Binet, „La septième fonction de langage“

portugali tekst – José Eduardo Agualusa, „O Paraíso e Outros Infernos”

hiina tekst – Gao Xingjiian, „Língshān“

 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 22. veebruariks 2021. See tuleb saata manusena kas RTF- või DOC-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 23. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused selguvad aprilli lõpuks. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

 

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Eva Velsker, Tiina Randus, Pille Kruus

prantsuse-eesti – Leena Tomasberg, Triinu Tamm

portugali-eesti – Indrek Koff, Riina Roasto

hiina-eesti – Margus Ott, Märt Läänemets

 

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi 30. aprilliks.
 • Maikuus toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.