TÕLKEVÕISTLUS 2022 10.01.22

Alanud on kuues noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, vene-eesti, ungari-eesti, vanaheebrea-eesti. Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad vanaheebrea ja/või ungari keelest.
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Claire-Louise Bennett, „A Silly Business“
Romaanist „Checkout 19“ (2021)

vene tekst – Марина Аромштам, „Белый верх – черный низ“
Katkend mälestuste raamatust (2017)

ungari tekst – Anna Mécs, „Banach, Tarski, meg én”
Novellikogust „Gyerekzár“ (2018)

vanaheebrea tekst – „Koguduse eeskiri“ (Qumrani käsikiri 1QS)
Tekst on pärit Eduard Lohse koostatud kogumikust „Die Texte aus Qumran“ (1986).
Teksti aluseks oleva käsikirja algus on rikutud, mistõttu on esimene rida, mis sisaldab vastavates kohtades ka nurksulgsuid, raskesti mõistetav. Seega võivad tõlkijad alustada tõlkimist kas alates kolmandast nurksulust või siis esimese rea eelviimasest sõnast.

 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 21. veebruariks 2022. See tuleb saata manusena kas RTF- või DOC-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 22. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja aprillil 2022. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Katrin Kern, Mirjam Parve, Liisi Rünkla

vene-eesti – Ilona Martson, Ingrid Velbaum-Staub

ungari-eesti – Lauri Eesmaa, Siiri Kolka

vanaheebrea-eesti – Kalle Kasemaa, Anu Põldsam

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.
 • Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine aktus, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

Palju õnne sünnipäevaks, Kersti Unt!

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding