2022. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD 25.04.22

Selgunud on VI tõlkevõistluse tulemused!

2022. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Claire-Louise Bennett, „A Silly Business“), vene-eesti (Марина Аромштам, „Белый верх – черный низ“), ungari-eesti (Anna Mécs, „Banach, Tarski, meg én”) ja vanaheebrea-eesti ((1QS) סרך היחד). Kokku laekus 121 tööd: inglise keelest 88, vene keelest 25, ungari keelest 3 ja vanaheebrea keelest 5.

Inglise-eesti suuna žürii koosseisus Katrin Kern, Mirjam Parve ja Liisi Rünkla otsustas:

I koht Liisa Ady Oks

II koht Paul Nurk

III kohta jagavad Eliise Allesfeld, Kaisa Siimann, Kerttu Piliste ja Emilia Kõiv

Vene-eesti suuna žürii koosseisus Ilona Martson ja Ingrid Velbaum-Staub otsustas:

I koht Kadri Jürissaar

II koht Johanna Maria Kala

III koht Henrik Habicht

Ungari-eesti suuna žürii koosseisus Lauri Eesmaa ja Siiri Kolka otsustas:

II koht Mihkel Rünkla

III koht Kadri Kosk

Vanaheebrea-eesti suuna žürii koosseisus Kalle Kasemaa ja Anu Põldsam otsustas:

II koht Kristin Klaus

III koht Sirli Ellermäe

Ergutusauhinnad: Lily Naruski ja Piret Kivi

57 paremat tõlketööd saavad personaalset tagasidet. Lisaks toimuvad keelte kaupa tagasisideseminarid, mida viivad läbi žüriide liikmed ja mis on mõeldud kõigile osalejatele.

Tänavune, järjekorras kuues tõlkevõistlus toimus Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni ja ajalehe Postimees koostöös.

Toetas Eesti Kultuurkapital.

Pilt: Art Allik

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding