TÕLKEVÕISTLUS 2023 09.01.23

Alanud on seitsmes noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasisteüliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud ilukirjanduslikku tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, ukraina-eesti, norra-eesti ja sel aastal esimest korda vabakeelte kategooria, mille alla kuuluvad kõik keeled, mis ei ole seni võistluskeelteks olnud (st välja arvatud prantsuse, jaapani, vene, saksa, hispaania, ladina, soome, rootsi, itaalia, vanakreeka, portugali, hiina, vanaheebrea, ungari keel). Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad ukraina ja/või vabasuuna keelest.
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Lesley Nneka Arimah, „Light“
kogust „What It Means When A Man Falls from the Sky“ (2017)

ukraina tekst – Роман Малиновський, «За дві хвилини до півночі»
kogust «Солодке життя» (2021)

norra tekst – Bjørg Vik, „Vårdag med vind“
kogust „Snart er det høst“ (1982)

Vabasuunal valivad osalejad teksti ise. Teksti pikkuseks on 4—5 standardlehekülge ehk ca 7000—9000 täheruumi (tähemärke koos tühikutega).

 • Valmis tõlge (vabasuunal ka originaaltekst) tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks 2023. See tuleb saata manusena kas RTF-, DOC- või DOCX-vormingus (mitte PDF) tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.

Alates kella 00:01 (st. 21. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.

 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 24. aprillil 2023. Iga keele ja lisaks eraldi vabakeelte kategooria puhul selgitatakse välja premeeritavad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Heili Sepp, Triin Tael, Aet Varik

ukraina-eesti – Ilona Martson, Ellen Dovgan

norra-eesti – Øyvind Rangøy, Sigrid Tooming

Vabakeelte kategooria töid hindavad vastava keele spetsialistid.

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.
 • Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine lõpupidu, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding