TÕLKEVÕISTLUS 2024 08.01.24

Alanud on kaheksas noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

• Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud ilukirjanduslikku tõlkeraamatut.

• Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, prantsuse-eesti, hispaania-eesti ja taani-eesti. (Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad taani keelest.)

• Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Oliver Sacks, „On the Move“
(katkend raamatust, 2015)

prantsuse tekst – Eric Emmanuel Schmitt, „Ma vie avec Mozart“
(katkend raamatust, 2005)

hispaania tekst – Juan José Millás, „El Paraíso era un autobús“ ja „Un curioso intercambio“
(jutukogudest)

taani tekst – Bjarne Reuter, „Månen over Bella Bio“
(katkend raamatust, 1988)

• Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 19. veebruariks 2024. See tuleb saata manusena kas RTF-, DOC- või DOCX-vormingus (mitte PDF) tõlkevõistluse koordinaatorile Liisi Rünklale e-posti aadressile t6lkev6istlus@gmail.com. Alates kella 00:01 (st 20. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.

• Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

• Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.

• Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 22. aprillil 2024. Iga keele puhul selgitatakse välja premeeritavad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

• Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Rita Niineste, Heigo Sooman, Anna-Magdaleena Kangro

prantsuse-eesti – Malle Talvet, Triinu Tamm

hispaania-eesti – Mari Laan, Klaarika Kaldjärv

taani-eesti – Ene Mäe, Kadi-Riin Haasma

Tagasiside

• Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.

• Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.

• Maikuus toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine lõpupidu, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding