Iga aasta korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistluse. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus end tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

VIII noorte tõlkevõistluse tulemused on selgunud! 21.04.24

2024. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Oliver Sacks, „On the Move“), prantsuse-eesti (Eric Emmanuel Schmitt, „Ma vie avec Mozart“), hispaania-eesti (Juan José Millás, „El Paraíso era un autobús“ ja „Un curioso intercambio“) ja taani-eesti (Bjarne Reuter, „Månen over Bella Bio“).

Kokku laekus 114 tööd: inglise keelest 62, prantsuse keelest 25, hispaania keelest 17 ja taani keelest 10.

Inglise-eesti žürii koosseisus Rita Niineste, Heigo Sooman ja Anna-Magdaleena Kangro otsustas:

I–II kohta jagavad Maria Mägi ja Liisa Kunsing

III koht Lota Marie Aaliste

Prantsuse-eesti žürii koosseisus Malle Talvet ja Triinu Tamm otsustas:

I koht Oliver Issak

II koht Eneli Külaots

III koht Berit Aaviksoo

Äramärkimine Johanna Maria Vallikivi, Kerttu Piliste ja Juuli Teder

Hispaania-eesti žürii koosseisus Mari Laan ja Klaarika Kaldjärv otsustas:

I koht Mihkel Ots

II koht Nette Junkur

Ergutusauhinnad Nele-Rita Põldma ja Marie Pappel

Taani-eesti žürii koosseisus Ene Mäe ja Kadi-Riin Haasma otsustas:

l koht Merilin Kaustel-Lehemets

II koht Joonas Sooneste

Tähelepaneliku tõlgendaja eriauhind Olivia Augustine Ross

Julge pealehakkaja eriauhind Mona Tärk

60 paremat tõlketööd saavad personaalset tagasisidet. Lisaks toimuvad keelte kaupa tagasisideseminarid, mida viivad läbi žüriide liikmed ja mis on mõeldud kõigile osalejatele.

Auhindade üleandmine ja tõlkevõistluse lõpupidu toimub kirjandusliku kolmapäeva raames 22. mail kell 18 Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1, III korrus).

Tänavune, järjekorras kaheksas tõlkevõistlus toimus Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Toetas Eesti Kultuurkapital.

Palju õnne kõigile!

TÕLKEVÕISTLUS 2024 08.01.24

Alanud on kaheksas noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

• Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud ilukirjanduslikku tõlkeraamatut.

• Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, prantsuse-eesti, hispaania-eesti ja taani-eesti. (Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad taani keelest.)

• Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Oliver Sacks, „On the Move“
(katkend raamatust, 2015)

prantsuse tekst – Eric Emmanuel Schmitt, „Ma vie avec Mozart“
(katkend raamatust, 2005)

hispaania tekst – Juan José Millás, „El Paraíso era un autobús“ ja „Un curioso intercambio“
(jutukogudest)

taani tekst – Bjarne Reuter, „Månen over Bella Bio“
(katkend raamatust, 1988)

• Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 19. veebruariks 2024. See tuleb saata manusena kas RTF-, DOC- või DOCX-vormingus (mitte PDF) tõlkevõistluse koordinaatorile Liisi Rünklale e-posti aadressile t6lkev6istlus@gmail.com. Alates kella 00:01 (st 20. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.

• Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

• Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.

• Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 22. aprillil 2024. Iga keele puhul selgitatakse välja premeeritavad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

• Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Rita Niineste, Heigo Sooman, Anna-Magdaleena Kangro

prantsuse-eesti – Malle Talvet, Triinu Tamm

hispaania-eesti – Mari Laan, Klaarika Kaldjärv

taani-eesti – Ene Mäe, Kadi-Riin Haasma

Tagasiside

• Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.

• Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.

• Maikuus toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine lõpupidu, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.

VII noorte tõlkevõistluse tulemused on selgunud! 24.04.23

2023. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Lesley Nneka Arimah, „Light“ kogust „What It Means When A Man Falls from the Sky“ (2017)), ukraina-eesti (Роман Малиновський, «За дві хвилини до півночі» kogust «Солодке життя» (2021)), norra-eesti (Bjørg Vik, „Vårdag med vind“ kogust „Snart er det høst“ (1982)) ja vabasuund, kus tõlgiti leedu, läti, korea, Liibanoni araabia, türgi, poola ja tšehhi keelest osalejate valitud tekste.

Ukraina-eesti žürii koosseisus Ellen Dovgan ja Ilona Martson otsustas:

II koht Anna Simagina

III koht Vladlena Kotenko

Inglise-eesti suuna žürii koosseisus Aet Varik, Triin Tael ja Heili Sepp otsustas:

II koht Silver Lilleväli

III koht Juuli Teder, Ester Pärn, Kirke Kits, Piret Saue

Norra-eesti žürii koosseisus Sigrid Tooming ja Øyvind Rangøy otsustas:

III koht Merilin Kaustel-Lehemets

Vabasuuna žürii koosseisus Helen Geršman, Margus Alver, Küllike Tohver, Contra, Jaanus Valk ja Tiiu Sandrak otsustas:

l koht (läti-eesti) Marite Uibo

II koht (tšehhi–eesti) Aigi Kivioja ja (leedu–eesti) Mihkel Rünkla

III koht (araabia–eesti) Katrin-Helen Uulits, (läti–eesti) Carmen Karabelnik, (türgi–eesti) Ivar Janson, (tšehhi–eesti) Matilde Kivisilla

Vabasuuna žürii liige Contra ütles ühe enda parandatud töö kohta: „Mõned parandused või parandusettepanekud on, aga selliseid tõlketekste, kus nii vähe millegi kallal norida oleks, satub mu kätte harva. Isegi enda tekste vist mitte, kui ma neid teist korda hakkan üle lugema.“

Palju õnne kõigile!

TÕLKEVÕISTLUS 2023 09.01.23

Alanud on seitsmes noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasisteüliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud ilukirjanduslikku tõlkeraamatut.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid neljal suunal: inglise-eesti, ukraina-eesti, norra-eesti ja sel aastal esimest korda vabakeelte kategooria, mille alla kuuluvad kõik keeled, mis ei ole seni võistluskeelteks olnud (st välja arvatud prantsuse, jaapani, vene, saksa, hispaania, ladina, soome, rootsi, itaalia, vanakreeka, portugali, hiina, vanaheebrea, ungari keel). Vanusepiirang ei kehti tudengitele, samuti mitte neile, kes tõlgivad ukraina ja/või vabasuuna keelest.
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti, osaleda võib ka mitmel suunal.

inglise tekst – Lesley Nneka Arimah, „Light“
kogust „What It Means When A Man Falls from the Sky“ (2017)

ukraina tekst – Роман Малиновський, «За дві хвилини до півночі»
kogust «Солодке життя» (2021)

norra tekst – Bjørg Vik, „Vårdag med vind“
kogust „Snart er det høst“ (1982)

Vabasuunal valivad osalejad teksti ise. Teksti pikkuseks on 4—5 standardlehekülge ehk ca 7000—9000 täheruumi (tähemärke koos tühikutega).

 • Valmis tõlge (vabasuunal ka originaaltekst) tuleb esitada hiljemalt 20. veebruariks 2023. See tuleb saata manusena kas RTF-, DOC- või DOCX-vormingus (mitte PDF) tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com.

Alates kella 00:01 (st. 21. veebruaril ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.

 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 24. aprillil 2023. Iga keele ja lisaks eraldi vabakeelte kategooria puhul selgitatakse välja premeeritavad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Heili Sepp, Triin Tael, Aet Varik

ukraina-eesti – Ilona Martson, Ellen Dovgan

norra-eesti – Øyvind Rangøy, Sigrid Tooming

Vabakeelte kategooria töid hindavad vastava keele spetsialistid.

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprilli lõpuks.
 • Maikuu esimesel nädalal toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar ja ühine lõpupidu, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
2022. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD 25.04.22

Selgunud on VI tõlkevõistluse tulemused!

2022. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Claire-Louise Bennett, „A Silly Business“), vene-eesti (Марина Аромштам, „Белый верх – черный низ“), ungari-eesti (Anna Mécs, „Banach, Tarski, meg én”) ja vanaheebrea-eesti ((1QS) סרך היחד). Kokku laekus 121 tööd: inglise keelest 88, vene keelest 25, ungari keelest 3 ja vanaheebrea keelest 5.

Loe pikemalt
TÕLKEVÕISTLUS 2022 10.01.22

Kuues noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees.

Loe pikemalt
2021. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD 03.05.21

Selgunud on V tõlkevõistluse tulemused!

2021. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Bryan Washington, „Katy“), prantsuse-eesti (Laurent Binet, „La septième fonction de langage“), portugali-eesti (José Eduardo Agualusa, „O Paraíso e Outros Infernos“) ja hiina-eesti (Gao Xingjiian, „Língshān“). Kokku laekus 128 tööd: inglise keelest 69, prantsuse keelest 38, portugali keelest 9 ja hiina keelest 12.

Loe pikemalt
TÕLKEVÕISTLUS 2021 11.01.21

Viies noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt.

Loe pikemalt
2020. AASTA TÕLKEVÕISTLUS ON LÕPPENUD 27.04.20

Tänavuse noorte ilukirjanduse tõlkevõistluse võitjad on selgunud!

Kokku laekus võistlusele 97 tööd, neist inglise keelest 50, saksa keelest 38, itaalia keelest 4 ja vanakreeka keelest 5 tööd.

Loe pikemalt
TÕLKEVÕISTLUS 2020 13.01.20

Neljas noortele ilukirjanduse tõlke huvilistele suunatud tõlkevõistlus, mida korraldab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon koostöös Eesti Kultuurkapitali ja ajalehega Postimees. Võistluse eesmärk on julgustada võõrkeeli õppivaid gümnasiste ja praeguseid ja endiseid tudengeid tõlkimisega tegelema, anda neile võimalus ennast tõlkijana proovile panna ning saada tehtud tööle tagasisidet kogenud tõlkijatelt

Loe pikemalt

Tervitame uusi liikmeid:
Kristi Viiding