Romaanivõistlus

  • Romaanivõistluse 2023 tingimused

    27. apr. 2022 kell 00:00 - 1. märts 2023 kell 23:59

    Võistlusele esitatavad käsikirjad peavad olema: – kirjutatud eesti keeles – varem avaldamata – mahus vähemalt 200 000 tähemärki (tühikuteta) – anonüümsed (s.t. varustatud märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega) – vormistatud väljatrükina kahes eksemplaris, kahese rea...