VIIRASTUS PIIRIL: IDAEUROOPLASE PASSIOON. Emil Tode „Piiririik“ – 30 04.10.23

16. oktoobril 2023 toimub Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis konverents sarjast „Etüüde nüüdiskultuurist“.

VIIRASTUS PIIRIL: IDAEUROOPLASE PASSIOON
Emil Tode „Piiririik“ – 30

10.00 –12.00

 • Avasõnad
 • Rein Veidemann, Piiririik ja/kui piirolu
 • Virve Sarapik, Ontoloogiline piir/itus. Tode ja Lotman
 • Joonas Hellerma, „Piiririik“  – lõpuaegade raamat
 • Piret Peiker, Tarbimine kui tsiviliseerumisprotsess ja kui võõrandumine „Piiririigis“ (30 aastat hiljem)

12.00–13.00 Kohvipaus

13.00–15.00

 • Kristiina Rebane, Emil Tode „Piiririik“ ja Giacomo Leopardi umbkaudsuse poeetika  
 • Märt Väljataga, „Piiririik“ ja iha kolmnurk
 • Raili Marling, „Piiririigi“ soolised sekeldused
 • Piret Viires, „Piiririik“ kui sündmus

15.00 –15.30 Kohvipaus

15.30-17.30

 • Juhani Salokannel, Mispärast „Piiririik“ ei ole soome keeles „Rajamaa“? Emil Tode tee Soome 
 • Joosep Susi, David Bohmi teoreetiline füüsika. Ääremärkusi apostroofist
 • Tõnu Õnnepalu, Piiririik revisited
 • Arutelu ja sõnavõtud

Korraldajad: Nüüdiskultuuri uurimise töörühm (EKA, TLÜ, TÜ) ja Eesti Kirjanike Liit

Toetajad: Eesti Teadusagentuur (grant PRG636), Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia teadusfond

Lisainfo: nyydiskultuur.artun.ee

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa