Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. 

Kandidaate esitama on kutsutud ja oodatud kõik keele ja kirjandusega seotud organisatsioonid, samuti eraisikud. Laureaat kuulutatakse välja rahvusvahelisel keeltepäeval 26. septembril ja auhind antakse üle rahvusvahelisel tõlkijate päeval 30. septembril.

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Heli Künnapas
Paul Johannes Raud