Henrik Visnapuu nimelise kirjanduspreemia lõi 1952. aastal Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ). Auhinda antakse välja iga kahe aasta tagant ning selle pälvib eesti või võõrkeel(t)es ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas. Auhindamisele kuuluvad nii välismaal kui Eestis ilmunud teosed, kuid eelistatud on väliseesti ja/või välisriikides ilmunud Eesti või väliseesti aineline teos (uurimus, sündmus), mis teeb Eesti kultuuri ja/või ajalugu maailmas tuntumaks.

Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Eestis, USAs ja teistes välisriikides. Laureaat kuulutatakse välja luuletaja sünniaastapäeval, 2. jaanuaril.

Tulevased sündmused

Palju õnne sünnipäevaks, Ülle Kauksi, Andra Teede ja Andrus Triisberg!