Henrik Visnapuu nimelise kirjanduspreemia lõi 1952. aastal Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ). Auhinda antakse välja iga kahe aasta tagant ning selle pälvib eesti või võõrkeel(t)es ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas. Auhindamisele kuuluvad nii välismaal kui Eestis ilmunud teosed, kuid eelistatud on väliseesti ja/või välisriikides ilmunud Eesti või väliseesti aineline teos (uurimus, sündmus), mis teeb Eesti kultuuri ja/või ajalugu maailmas tuntumaks.

Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Eestis, USAs ja teistes välisriikides. Laureaat kuulutatakse välja luuletaja sünniaastapäeval, 2. jaanuaril.

Palju õnne sünnipäevaks, Karl-Martin Sinijärv!

Tervitame uusi liikmeid:
Juhan Aru
Taavi Eelmaa
Kadri Jaanits
Leenu Nigu
Kadri Ann Sumera