Henrik Visnapuu kirjanduspreemia

Henrik Visnapuu nimelise kirjanduspreemia lõi Ülemaailmne Eesti Kirjanduse Selts pärast organisatsiooni asutaja Henrik Visnapuu surma 1951. aastal New Yorgis. Preemia väljaandmiseks loodi 21. oktoobril 1952 Henrik Visnapuu Fond, mis andis preemiat kuni 2007. aastani. Siis preemia andmine katkes asjaosaliste surma tõttu.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) taastas Henrik Visnapuu preemia 2020. aastal, otsustades laiendada kirjanduspreemia üldisemaks kultuuri- ja kirjandusauhinnaks. Auhinda antakse välja iga kahe aasta tagant ning selle pälvib eesti või võõrkeel(t)es ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas. Auhindamisele kuuluvad nii välismaal kui Eestis ilmunud teosed, kuid eelistatud on väliseesti ja/või välisriikides ilmunud Eesti või väliseesti aineline teos (uurimus, sündmus), mis teeb Eesti kultuuri ja/või ajalugu maailmas tuntumaks.

Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Eestis, USAs ja teistes välisriikides. Laureaat kuulutatakse välja luuletaja sünniaastapäeval, 2. jaanuaril.

Tulevased sündmused

Tervitame uusi liikmeid:
Andres Adamson
Kai Olivia Arrak
Hanneleele Kaldmaa
Anu Raud
Vootele Ruusmaa